Sponseret af Aalborg Zoo

Kænguruanlæg bygget af genbrugsmaterialer. På billedet ses Henrik Johansen, direktør Aalborg Zoo.

Aalborg Zoo går forrest for miljø, natur og dyreliv

Som den første zoologiske have i verden blev Aalborg Zoo i 1999 ISO-miljøcertificeret. Mere end 20 års fokus på miljø og bæredygtighed har skabt en zoologisk have, hvor den grønne omstilling aldrig står stille.

Kænguruerne i Aalborg Zoo kunne for nylig hoppe ind i deres helt eget genbrugshjem. Det nye kænguru-anlæg i Aalborg Zoo er nemlig bygget af genbrugte byggematerialer fra havens nedlagte kamel­anlæg, som skulle rives ned.

Det nye genbrugshjem til kænguru­erne er blot et af eksemplerne på, hvordan Aalborg Zoo arbejder med miljø og bære­dygtighed i alle dele af virksomheden. Miljøindsatsen tæller alt fra energibe­sparelser og indkøb af grøn strøm, over affaldssortering og bekæmpelse af ressourcespild til brug af bæredygtigt foder til dyrene. Hvert år rapporteres og evalueres det hele i Aalborg Zoos miljørede­gørelse, der løbende følger og dokumen­terer indsatsen.

Natur og miljø hænger sammen

Som gæst i Aalborg Zoo kan man også opleve miljøindsatsen på nærmeste hold. Bl.a. kører alle køretøjer i haven i dag på el og alle varer i Aalborg Zoos butik og restaurant er så vidt muligt bæredygtige. I Zoo’s butik og spisesteder arbejder man løbende på at udfase produkter der indeholder palmeolie, og gæsterne kan således fortrinsvis kun købe mad og godter fri for indhold af palmeolie, fordi Aalborg Zoo ikke ønsker at understøtte en industri, der er med til at rydde regnskov og dermed vild natur og dyreliv.

For os er der en hel naturlig sammenhæng mellem det at bidrage til bevaring af dyrearter og deres levesteder gennem avlssamarbejder, forskning og formidling og det at vi lokalt tager størst mulig hensyn til vores natur og miljø”  Henrik Johansen, der de seneste 13 år har været direktør i Aalborg Zoo.

I løbende udvikling

For Aalborg Zoo har omstillingen til en stadig mere bæredygtig zoologisk have været en hel naturlig del af havens udvikling. ”Da vi ikke er en virksomhed som bare sådan kan afsætte et stort millionbeløb til grøn omstilling, har vi valgt at gå frem skridt for skridt. Sådan har vi gennem de seneste 20 år gradvist opbygget en kultur og et DNA, der har gjort bæredygtighed til en del af
vores hverdag”, forklarer Henrik Johansen og fremhæver, at succesen først og fremmest skyldes medarbejdernes vedholdende og store indsats for at udvikle Aalborg Zoo i en stadig mere grøn retning.

Gør en forskel for andre

Ud over den store indsats i virksom­hedens drift og dagligdag er Aalborg Zoo aktive i at udbrede arbejdet med miljø og bæredygtighed til andre. Det sker bl.a. i et forskningssamarbejde med Aalborg Universitet, hvor der er oprettet en fast forskningsstilling samt fælles dyrlæge, der begge har base i Aalborg Zoo. Dertil kommer at Aalborg Zoo for fem år siden etablerede fonden Aalborg Zoos Naturbevaringsfond, der økonomisk støtter forskning i dyrebeskyttelse og naturbevarelse både herhjemme og internationalt.

Selvom det i år er hele 20 år siden at Aalborg igangsatte rejsen mod at blive en bæredygtig zoologisk have er rejsen langt fra slut. ”Det gode er, at vi aldrig kommer i mål. Vi bliver ved år for år, at bevæge os yderligere fremad – i takt med at vi udvikler Aalborg Zoo og nye teknologier og løsninger kommer til”, slutter Henrik Johansen.

Tags: ,
Fakta

Tre steder, hvor Aalborg Zoo indgår i lokale samarbejder omkring bæredygtighed:

  • De aftager MSC-certificeret overskudsfisk fra havnen i Aalborg, dvs. fisk der er uegnet til menneskeføde, fordi det eksempelvis har været tøet op og er frosset ned igen, men fint kan bruges som dyrefoder. På den måde udnyttes en ressource, der ellers ville blive smidt ud.
  • Samarbejde med produktionsskolen i Aalborg om produktion af bæredygtige fastelavnstønder lavet af genbrugstræ og sat sammen med bånd af bast frem for de klassiske stålbånd. Tønderne, der er fyldt med bæredygtige godter, er et stort hit ved den årlige fastelavnsfest i Aalborg Zoo for mere end 1.000 børn.
  • Sommerskole for børn og unge med dyr, naturbevaring og bæredygtighed som fast tilbagevendende tema. En fast del af sommerskolen er desuden sund kost og postevand i glasset til alle.