Foto: Colourbox.

Virksomhedernes ­ideer skal op af skuffen

Danske virksomheder skal kunne mærke den økonomiske fordel ved den grønne omstilling, hvis Danmark skal nå målsætningen om et bæredygtigt samfund og om at være CO2-neutrale i 2050. De mange udfordringer som klimakrisen fører med sig, kan løses af virksomhederne og virksomhederne bør bruge behovet for grøn omstilling til at skabe forretning. Men det sker ikke af sig selv. Det kræver innovationsdrevne partnerskaber og evnen til at arbejde på tværs af brancher. Og her er erhvervsklynger en del af svaret.

Danmarks målsætning om at være CO2-neutrale i 2050, samt de globale samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, understreger i høj grad efterspørgslen på grønne løsninger. Her er energiområdet særlig central. Investeringer i produktionen af vedvarende energi e r ikke tilstrækkelige, og det kræver en bred indsats i hele energiværdikæden, hvis vi skal nå de politiske mål.

Netop derfor arbejder CLEAN Energi med virksomhedsrettet innovation inden for den samlede værdikæde: produktion, infrastruktur, effektivitet, lagring og rådgivning. Det gør vi ved at skabe rammerne for, at iværksættere og virksomheder kan fortsætte den rivende teknologiske udvikling, vi ser i disse år. Innovationskraften er nemlig stor iblandt de danske energivirksomheder, men der kan være langt fra idé til handling i de små og mellemstore virksomheder.

Lad os udnytte den danske styrkeposition

Energiteknologi er en dansk styrkeposition og energiteknologiske virksomheder bidrager til en betydelig andel af erhvervslivets samlede aktiviteter. Det viser en for nyligt udgivet energianalyse fra CLEAN. 6 procent af alle private jobs, 15 procent af omsætningen og hele 17,5 procent af vareeksporten er fra energiteknologiske virksomheder. Parisaftalens mål om udledning af færre drivhusgasser giver Danmark og danske energiteknologivirksomheder gode forudsætninger for at være foregangsland, skabe vækst og ikke mindst bidrage markant til fremtidens grønne omstilling.

I CLEAN Energi arbejder vi derfor med at udbygge Danmarks styrkeposition inden for energi. Det gør vi bl.a. ved at sætte virksomhederne i centrum og sørge for, at virksomhedernes ideer kommer op af skuffen. For at energiområdet bliver en del af løsningen på vores samfundsudfordringer, kræver det samarbejde og det kræver, at der bliver dannet partnerskaber på tværs af brancher. Til gengæld vil fordelene være store, både for virksomhederne og i forhold til klimaudfordringerne.

170 mio. kroner til realisering af virksomheders ideer og innovation

I CLEAN Energi har vi netop hjemtaget 170 mio. kroner rettet mod energiinnovation i partnerskab med regionale aktører og fem af landets universiteter. Midlerne er rettet mod danske små og mellemstore virksomheder, hvor virksomhedernes ideer skal op af skuffen og virkeliggøres i en travl hverdag. Vores innovationsmodeller fokuserer på samarbejder mellem virksomheder og universiteterne, for vi ved, at der skabes markante resultater, når virksomhederne tager teten i et stærkt sam­arbejde med universiteterne.

Vi har så mange teknologivirksomheder i Danmark, som ligger inde med ideer og teknologier, der kan bidrage til løsningen på de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor. En lang række af disse kommercielle energiprodukter og services er simpelthen en nødvendighed for at nå de politiske mål. Og når virksomhederne kan tjene på den grønne omstilling, er chancen for, at vi når i mål større. Vi skal derfor hjælpe virksomhederne med at få deres løsninger og ideer op ad skuffen og bragt i spil.

Tags: ,

Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN

Fakta OM CLEAN

CLEAN er Danmarks ­cleantech-klyngeorganisation baseret på styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden for energi- og ­miljø­teknologi. CLEANs formål er at skabe grøn vækst og beskæftigelse i danske virksomheder, etablere internationale samarbejder og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling.

www.cleancluster.dk kan du læse mere om, hvordan du kan få adgang til innovations­projekter.