Lederen

COO/direktør Thomas Bustrup, Dansk Industri

Verdens bedste i bæredygtighed er ikke godt nok

Hvert år i juli måned inviteres lande fra hele verden til eksamen i de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling i FN’s hovedkvarter. Resultatet fra årets møde druknede muligvis i historier om den modige månelanding for 50 år siden, og om nye missioner til månen i nær fremtid. Men set med danske øjne var resultatet fra New York ikke desto mindre opløftende, for konklusionen var, at ingen andre lande er så langt i arbejdet med at indfri Verdensmålene, som Danmark.

Danmark er nok et lille land, men vi har taget store skridt i den rigtige retning.

Der er god grund til at kippe med Dannebrog. Førstepladsen er belønningen for årtiers målrettet arbejde med at udbrede grønne og sociale løsninger overalt i verden, ikke mindst med afsæt i danske virksomheders styrkepositioner, der i høj grad understøtter bæredygtighed. Vi er i verdensklasse, når det gælder eksempelvis grøn energi, vandteknologi, sundhed, fødevarer og energieffektive produkter.

Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. For ingen lande – heller ikke Danmark – er i nærheden af at indfri målet om at skabe en bæredygtig verden i 2030. Set i et globalt perspektiv er klimaudfordringerne uformindskede, biodiversiteten reduceret og uligheden i verden stiger. Blot for at nævne nogle få, store udfordringer, der skal løses.

Og set i et dansk perspektiv, så går det faktisk skidt på visse områder. Det gælder især spørgsmålet om ansvarligt forbrug, hvor vi danskere forbruger langt flere ressourcer end vi har krav på, når man sammenholder vores andel af befolkningstallet med klodens samlede ressourcer. Også her går mange danske virksomheder forrest. For eksempel ser vi en lille virksomhed som Fischer Lighting indgå i partnerskab med virksomheden Plastix om at genbruge og oparbejde kasserede fiskenet, som indgår i produktionen af blandt andet nye lamper. Cirkulære modeller skal opprioriteres, også i den offentlige sektor, så affald opfattes som råvarer.

Danmarks topplacering er indiskutabel flot, og den betyder, at mange lande vil skele til hvad det er, Danmark kan og gør. Det skal vi forstå at udnytte.

I Dansk Industri er vi stærke tilhængere af at sætte barren højt. Ambitiøse mål driver innovation, konkurrencekraft og jobskabelse. På samme måde som førende rumfartsnationer igen sigter mod Månen og dermed høster nye teknologiske landvindinger, så skal Danmark være lige så ambitiøse inden for bæredygtig udvikling på Jorden. Derfor er grøn omstilling hovedtemaet på DI’s erhvervspolitiske topmøde i september.

Vi erobrer nok aldrig verdensrummet. Men i Danmark har vi teknologiske styrkepositioner og en stærk kobling mellem den private og offentlige sektor. Og vi er verdensmestre i Verdensmål. Det er et godt afsæt, som erhvervslivet er klar til at udnytte til glæde for kommende generationer.