Sponseret af Ressource City

Ressource City har adresse i den gamle papirfabrik på Maglemølle 31 i Næstved

Ressource City er omdrejningspunkt for grøn omstilling

Virksomhederne skal have mulighed for at ­drive økonomisk vækst i en grøn omstilling med ressourceeffektive tiltag. I ­Næstved understøtter ­Ressource City erhvervs­livets omstilling til ­cirkulær økonomi ­gennem vidensformidling og ­netværk.

Hvert år falder dagen, hvor det er beregnet, at Jordens befolkning har forbrugt den mængde ressourcer, som planeten kan gendanne på et år, tidligere end året før. Vi mennesker har et enormt aftryk på Jorden. Hver gang vi køber ind, kører i vores bil, tager flyveren eller spiser et stykke kød, bruger vi af verdens begrænsede ressourcer. Og vores forbrug af ressourcer er stigende.

På 50 år har vi i Danmark fordoblet vores rigdom og vi producerer mere affald og forbruger mere. Men det er vigtigt, at vi forholder os til vores ressourceforbrug og det aftryk vi sætter, når vi forbruger. I Næstved skal Ressource City lære virksomhederne at reducere deres ressourceforbrug og bidrage til at emissionskurven knækkes og at håbet bliver lysegrønnere.

 

Vi har sat ­Ressource City i verden i Næstved for at ­understøtte ­erhvervslivet og ­skabe nye jobs. Vi tror at denne vækst bla. ­ligger i den grønne omstilling
Daniel Lillerøi, formand for ­Plan- og Erhvervsudvalget og 2. viceborgmester i ­Næstved Kommune

Ressource City er et af Næstved Kommunes bidrag til en grønnere og mere klimavenlig verden. Med udgangspunkt i cirkulær økonomi, hvor produkter genbruges og genanvendes frem for at ende som affald, hjælper man små og mellemstore virksomheder til, at udvikle grønne forretningsmodeller og klynger.

”Ressource City informerer og inspirerer virksomhederne i kommunen. Det gør vi ved at udbygge vores styrkeposition inden for cirkulær økonomi både regionalt og internationalt. Derudover hjælper Ressource City med at skabe værdi for virksomheder i Næstved Kommune og flere grønne jobs,” siger Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget i Næstved Kommune.

Ressource City afholder en årlig konference om cirkulær økonomi. Her mødes politikere, virksomheder, NGO’er og borgere og drøfter deres ideer og ændringsforslag. Det hele samles i en række anbefalinger til de nationale politikere og de relevante ministre.

Politisk opbakning er afgørende

Ressource City har stor succes med at skabe samarbejde og netværk i Næstved. Klyngen hjælper med alt fra ressourcetjek af vand- og varmeforbrug og sortering af affald.

”Vi kan mærke på virksomhederne at de er et andet sted i dag, end hvor de var for tre år siden. Bevidsthedskulturen er vigtig og derfor har vi også haft stor succes med at matche virksomheder og uddannelsesinstitutioner eller få dem til at engagere sig i Ressource City. Den grønne omstilling kommer ikke på 14 dage, det er et langt sejt træk, hvor vi skal formidle viden til virksomhederne og til beslutningstagerne,” siger Michael Thorsen Elgaard.

Foto: Ressource City.

Politikerne i Næstved har fået øjnene op for potentialet og givet Ressource City en langsigtet bevilling, der gør det muligt at skabe de nødvendige resultater. ”Det er vigtigt, at vi investerer langsigtet i den grønne omstilling og bidrager til at opbygge viden, for det er her, det lange seje træk, gør udslaget.” siger Daniel Lillerøi.

Flere virksomheder i kommunen med bistand fra Miljøstyrelsen fået rådgivning til at optimere deres ressourceforbrug.

”Vi oplever, at der er en større interesse for grønt iværksætteri og en stor tilslutning til Ressource City-netværket,” siger Michael Thorsen Elgaard.

Affald er en ressource, vi skal udnytte

Cirkulær økonomi skal have være grøn, bæredygtig og have en økonomisk profitabel effekt. Og fordi Danmark er et lille land, med god infrastruktur, står man både med en kritisk masse og gode omstændigheder for at etablere en samarbejdskultur.

”Man skal åbne op og det oplever vi heldigvis at virksomheder i vores netværk er villige til. Det handler om at løse nogle af de udfordringer vi ser i mange brancher, hvor man bygger hurtigere og større end tidligere. Der bliver ikke altid tænkt over, hvordan man kan spare på materialer og hjælpe hinanden fordi det skal gå så stærkt.” siger Daniel Lillerøi.

I mange år har den primære varmeforsyning i Danmark været at brænde affald af. Men i dag er affald en ressource, som kan genanvendes. Det ser man især i Næstveds glasklynge, hvor materialerne bliver genanvendt.

Den grønne ­omstilling kommer ikke på 14 dage, det er et langt sejt træk, hvor vi skal formidle viden til virksomhederne og til beslutningstagerne
Michael Thorsen Elgaard, projektleder, Ressource City

”Vi har lært at passe på glas igennem årtier, det smider vi jo ikke bare ud og de næste skridt bliver at få den samme tilgang til eksempelvis pap, plast og elektronikaffald. Vi skal passe på affald både når vi kilde­sorterer i hjemmet eller i virksomheder eller når vi behandler affaldet videre frem,” siger Michael Thorsen Elgaard.

Forventer meget af samarbejde

Reiling Gruppen er en genbrugsvirksomhed for emballage- og planglas og en af de virksomheder, der har draget stor nytte af Ressource Citys innovationsklynge. Samarbejdet med Ressource City går blandt andet ud på at belyse miljøgevinsten ved genanvendelse og cirkulær økonomi.

”Via Ressource City bliver vi introduceret for både potentielle partnere, politikere, uddannelsesinstitutioner og borgere, der besøger os for at forstå hvordan vi håndterer og sorterer de forskellige glasfraktioner. Disse besøg giver os en unik mulighed for at informere om hvor vigtigt det er, at vi alle gør hvad vi kan, for at sortere vores affald korrekt,” siger Kim Lykke, der er afdelingsleder i Reiling Gruppen.

Samarbejdet med Ressource City har givet virksomheden et bredt netværk og man opnår samarbejde med brancher vi normalt ikke ville søge. Og ifølge Kim Lykke har det en stærk politisk værdi, at virksomhederne står sammen om den grønne dagsorden.

 

Generelt har de lokale politikere i ­Næstved været enormt ­fremsynede og deres opbakning til ­Ressource City er godt set
Kim Lykke, afdelingsleder i Reiling Gruppen

”Generelt har de lokale politikere i Næstved været enormt fremsynede og deres opbakning til Ressource City er godt set. Jeg forventer meget i de kommende år af den klynge, der er opstået, og jeg er helt sikker på, at der vil opstå yderlige samarbejde på kryds og tværs af medlemmerne –Samarbejder og synergieffekter der helt sikkert vil bidrage til arbejdspladser og til indtægter til Næstved Kommune,” siger Kim Lykke.

”Vi skal blive ved med at lede det gode eksempel og fastholde det momentum, som vi har skabt i samarbejde med virksomhederne i Næstved,” siger Daniel Lillerøi.