Den kommende investeringsplan bør sikre en fortsat udbygning af motorvejsnettet, hvor navnlig en udbygning af E45 fra Randers til Vejle, E20 på Fyn samt de sjællandske motorveje til Kalundborg, Hillerød, Næstved og Frederikssund. Foto: Colourbox.

Klimaeffektiv mobilitet i det bæredygtige samfund

FN´s 17 verdensmål om en bæredygtig verden kan virke lidt fjerne i ens hverdag. Men det er forkert. De 17 verdensmål har for længst sat deres spor i danske virksomheder. Der er nemlig også forretning i at omsætte ­v­erdensmålene i den enkelte virksomhed. Det gælder, hvad enten man er en transportvirksomhed, rådgiver eller produktionsvirksomhed. Kunderne efterspørger i hastig og stigende grad bæredygtige løsninger og produkter.

Hvis jeg skal fremhæve et punkt, hvor vi i Danmark og i virksomhederne har meget at byde ind med, så er det om klimaeffektivitet. Et andet særkende for Danmark i forhold til de fleste andre lande er samspillet mellem den offentlige og private sektor. Nogen gange går de offentlige myndigheder foran, andre gange er det virksomhederne som har førertrøjen på.

Et eksempel på det er cykling, hvor det offentlige har prioriteret navnlig cykelinfrastruktur som supercykelstier. Det betyder i dag, at cykling i byer som København og Aarhus udgør en væsentlig andel af hverdagstrafikken. Et andet eksempel med virksomhederne i førertrøjen er udviklingen af førerløse køretøjer, hvor virksomheder som Autonomous Mobility m.fl. introducerer førerløse busser. Begge eksempler tegner et billede af fremtidens mobilitet.

Klimaeffektiv mobilitet

Mobilitet skal gå hånd i hånd med bære­dygtighed. Vi må og skal investere i klimaeffektive løsninger både i trafikken og i infrastrukturen.

Netop klimaeffektiv mobilitet er ­kodeordet, når regeringen og Folketingets partier i løbet af efteråret skal forhandle en aftale om en tiårig investeringsplan for den trafikale infrastruktur.

Regeringen har meldt ud, at den vil styrke den kollektive trafik og cykling. Det har min fulde støtte, men det er vigtigt, at der også investeres i en fortsat udbygning af vejene.

Den klimamæssige udfordring for transportsektoren er, at vi skal have gjort op med CO2-udslippet. Det kræver, at vi erstatter de fossile brændstoffer med alternative drivmidler. For en stor dels vedkommende handler det om at få elektrificeret køretøjerne. Vi skal også satse på biogas til lastbiler og busser. Den grønne omstilling i transportsektoren skal balancere mellem klimaeffektive løsninger og mobilitet.

Et bæredygtigt transportsystem skal også sikre det bedst mulige flow i trafikken, således at vi undgår køer og spildtid. Det kræver, at vi sætter ind over for trængslen især på vejene. Den årlige omkostning for samfundet ved trafikal trængsel er på 24 mia. kroner. Og den omkostning vil stige, hvis ikke vi investerer i en udbygning af vejene.

Den kommende investeringsplan bør sikre en fortsat udbygning af motorvejsnettet, hvor navnlig en udbygning af E45 fra Randers til Vejle, E20 på Fyn samt de sjællandske motorveje til Kalundborg, Hillerød, Næstved og Frederikssund. En 3. Limfjordsforbindelse bør der også være plads til. Der bør også anlægges en ny midtjysk motorvej. På banen skal der ske en hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense, en udbygning af togstationerne i Kastrup og i Ringsted.

På banen skal signalprogrammet og elektrificeringen færdiggøres. Det er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan sikre en attraktiv togdrift i og til og fra Danmark.
Klimaeffektiv mobilitet kræver investeringer både i vejene og på banen.

En langsigtet investeringsplan med et klart klimaaftryk er vejen frem til en grønnere transportsektor.