Sponseret af KP-Logistik

"Ser man på vores indkøb af gas- og hybridbiler i den danske afdeling ud fra en økonomisk betragtning, så skulle vi måske ikke have gjort det, men det kræver investeringer at omstille sig og vi gør os nogle vigtige erfaringer – også med hensyn til driftsomkostningerne." Lars Petersen, direktør i KP Logistik.

Hvem tager over, når dieselmotoren uddør?

Transportsektoren skal tage et grundlæggende ansvar for at reducere drivhusgasser. KP Logistik´s tyske afdelinger har udskiftet en hel flåde lastbiler til lastbiler med LNG-motorer og i den danske afdeling er der investeret i ­lastbiler med CNG-motorer og hybrid-teknologi. For selvom det ikke er profitabelt på den korte bane, så er det livsvigtig erfaring, når dieselmotorerne uddør.

Bæredygtige løsninger i transportsektoren er for det meste komplicerede og dyre og den grønne omstilling kræver omfattende investeringer, men på den lange bane vil fordelene overstige omkostningerne. Det mener Lars Petersen, der er direktør i KP Logistik, der har investeret i moderne lastbiler til deres flåde i både Danmark og Tyskland.

”Vi lægger stor vægt på høj kvalitet og driftsikker teknologi. Af miljømæssige og omkostningsmæssige grunde har vi investeret i lastbiler med naturgasmotorer (CNG) i flere af lastbilerne i Danmark og med LNG-motorer (Liquified Natural Gas) i samtlige lastbiler i vores tyske afdelinger. Dermed erstatter vi ikke kun diesel med gas, men vi reducerer også udledningen af dieselpartikler og CO2,” siger Lars Petersen.

I løbet af de seneste år har KP Logistik drevet en bæredygtig dagsorden og ambition om at udskifte brændsel fra fossile brændstoffer med bæredygtige løsninger. Virksomhedens biler lever i dag op til højeste euronorm for, hvor meget nye biler må forurene efter de retningslinier, der er udstukket af EU og mere til, når vi ser på de biler, der kører på biogas og biodiesel.

Industrien er klar

Der er behov for klare retningslinjer fra det politiske landskab. Det mener Lars Petersen, der ser indikationer på at den danske transportsektor er klar til at omstille sig.

”Som emissionstung industri skal vi være villige til at omstille til en anden teknologi, og det mener jeg bestemt også vi er. Men det kræver at infrastrukturen følger med. Kigger man på infrastrukturen, så mangler der muligheder for at tanke naturgas til lastbilerne i København og omegn. Så længe det kun er en mindre del af vognparken, der kører natur- og biogas, så er det fint, men hvis alle bilerne skal køre på den brændstoftype, så skal der skabes en infrastruktur så mulighederne for at tanke den type brændstof udvides,” siger Lars Petersen.

I Tyskland har regeringen valgt at subsidiere naturgas-lastbiler, der kører på flydende naturgas (LNG). Derudover har de tyske politikere besluttet at LNG-lastbiler fritages for vejafgifterne i en toårig periode. Af samme årsag har KP Logistik omstillet hele deres flåde til 100 LNG-lastbiler. Men også dér er det et problem med manglede muligheder for optankning.

Vi har været ­heldige at finde en god samarbejdspartner, som vil etablere tankstationer med flydende naturgas på vores lokationer, fordi det er en god forretningscase for dem
Lars Petersen, direktør i KP Logistik

”Vi har været heldige at finde en god samarbejdspartner, som vil etablere tankstationer med flydende naturgas på vores lokationer, fordi det er en god forretningscase for dem. Det viser så også, at hvis bare retningen er udstukket og infrastrukturen følger med, så er branchen også klar til at følge med,” siger Lars Petersen.

En investering i fremtiden

Hvor naturgas-teknologien er til rådighed i dag, både biogas og LNG, så håber mange, at eldrevne lastbiler bliver det transportmæssige vendepunkt i fremtiden. Problemet med de elektriske lastbiler er dog, at rækkevidden på en opladning ikke er tilfredsstillende.

Alligevel har KP Logistik i samarbejde med den danske supermarkedskæde Netto investeret i en hybridlastbil, der kører på både biodiesel og elektricitet. Samarbejdet har stået på i to år og har allerede kastet vigtige erfaringer af sig.

”Sammen vil vi forsøge at blive mere bæredygtige. Elmotoren på vores hybridbil har desværre kun en rækkevidde på to kilometer på en opladning. Til gengæld giver den os den fleksibilitet, at vi kan levere til butikker, der ligger i beboelsesområder uden at støje, fordi vi kan køre ”silent” og ikke genere naboerne. Ved at tanke biodiesel på vores hybridbil opnår vi desuden en reduktion af CO2 udledningen på op til 87 procent,” siger Lars Petersen.

Ifølge ham skal man huske, at lastbiler er en langsigtet investering. Lastbilerne er i gennemsnit på vejene i fire til syv år inden de udskiftes. Derfor skal der handles nu, hvis 2030-målene skal nås, og politikere skal i samarbejde med aktørerne i branchen blive enige om, hvilken retning vi skal gå. Så det handler om rammevilkår og infrastruktur.

”Ser man på vores indkøb af gas- og hybridbiler i den danske afdeling ud fra en økonomisk betragtning, så skulle vi måske ikke have gjort det, men det kræver investeringer at omstille sig og vi gør os nogle vigtige erfaringer – også med hensyn til driftsomkostningerne. Det har vi gjort for at være på forkant, så vi ikke står med en gammel teknologi. Derfor er det en investering i fremtiden for os. For vi vil ikke risikere at blive løbet agterud,” siger Lars Petersen.