Sponseret af Dansk Industri

Alt imens Danmark modtager international hæder for sine grønne præstationer, oplyser flere lande om rekordvarme somre. Det står lysende klart, at verden står over for meget store udfordringer, og det er nødvendigt at vi finder løsninger på disse i en fart. Foto: Colourbox.

Højere ­ambitioner kan gøre ­Danmark til global grøn rollemodel

Danmark og danske virksomheder har på det seneste fået international opmærksomhed for arbejdet med at skabe grøn vækst. For nyligt blev Danmark af FN kåret til det land i verden, der er længst fremme med at indfri verdensmålene. Samtidig indtager danske virksomheder en flot førsteplads i prioriteringen af bæredygtig udvikling, ifølge IMD World Competitiveness Yearbook.

DI’s seneste medlemsanalyse fra 2019 bekræfter de flotte placeringer. Hele 93 pct. af DI’s medlemmer angiver, at de har indført konkrete tiltag, der forbedrer deres sociale eller miljømæssige indvirkning på samfundet. Samtidig er andelen af virksomheder, der har integreret FN’s Verdensmål i deres forretning fordoblet på blot ét år, således at knap en fjerdedel i dag arbejder strategisk med bæredygtighed i kerneforretningen.

Erhvervslivet kalder på politisk opbakning til grøn vækst

Flere danske virksomheder beviser, at man sagtens kan forene verdensmålene med overordnede kommercielle forretningsmål. Men hvis det skal omsættes til vækst og nye arbejdspladser, kræver det, at virksomhedernes rammevilkår forbedres, så de bedre kan gribe globale forretningsmuligheder. Politisk opbakning til erhvervslivet er en fundmental forudsætning, hvis Danmark også fremover skal kunne leve op til vores topplaceringer inden for bæredygtighed.

Derfor er det positivt, at verdensmålene efterhånden også vinder større indpas på Christiansborg. Flere og flere kommuner er også begyndt at arbejde målrettet med verdensmålene. Men hvis 2030-målene skal nås, så kræver det, at politiske ambitioner matcher erhvervslivets ambitioner.

DI’s bud på fem konkrete indsatsområder

Hvis vi skal skabe en grønnere fremtid, kræver det politisk vilje til at understøtte virksomhedernes eksportmuligheder, evne til at genere finansiering og videreudvikle bæredygtige løsninger inden for blandt andet affaldshåndtering og vandteknologi. I DI arbejder vi benhårdt for at fremme grøn vækst, og foreslår følgende fem indsatsområder, der kan sætte skub i udviklingen:
For det første er nye investeringer i milliardklassen påkrævet hvert år, hvis verdensmålene skal nås inden 2030. Danske bæredygtige løsninger skal i højere grad ud i verden, og derfor er det vigtigt, at den nødvendige finansiering bliver gjort tilgængelig. Udviklingsbistanden skal understøtte bæredygtige investeringer og fungere som katalysator for den private kapital. Derudover er der behov for nye finansieringsinstrumenter, som motiverer virksomhedernes engagement i verdensmålene. Investeringsfonden for udviklingslande (IFU), Danmarks Eksportkredit (EKF) og øvrige finansieringsordninger kan med fordel tilpasses med henblik på at sikre en mere komplet palet af instrumenter, der er til rådighed for den private sektor.

For det andet er det vigtigt, at danske grønne løsninger bliver markedsført globalt, og derfor skal den danske eksportfremme styrkes med flere erhvervsfremstød i udlandet.

For det tredje skal den nye regering rette fokus mod dansk eksport af intelligent og effektiv energianvendelse og -produktion. Samtidig skal der være et endnu bedre samspil mellem virksomheder, finansieringsordninger og myndigheder.

For det fjerde skal der sættes skub i cirkulære forretningsmodeller, så vi i højere grad kan fastholde værdi i vores ressourcer og forlænge produkters levetid. Cirkulær forretning handler om at nytænke både design, produktion, salg og forbrug, så ressourcer kan bruges igen og igen. DI arbejder for at fremme den cirkulære dagsorden og fjerne lovgivningsmæssige barrierer.

Derudover er der behov for en ny organisering af affaldssektoren, så virksomheder får adgang til at genanvende husholdningsaffaldet, som kommunerne i dag har anvisningsret til. Målet er, at meget mere af det indsamlede affald skal anvendes igen – affald skal ses som fremtidens råvarer.

Endelig er der mange steder i verden mangel på vand, og Danmark er blandt de bedste til at levere vandløsninger. Men konkurrencen er hård, og det kræver løbende fokus på at udvikle nye innovative løsninger. Danmark skal derfor gøre endnu mere for at udbygge sin position som vækstcenter for vand. Der skal fokus på, og flere penge til, forskning i vandteknologi, der understøtter FN’s Verdensmål.

Alt imens Danmark modtager international hæder for sine grønne præstationer, oplyser flere lande om rekordvarme somre. Det står lysende klart, at verden står over for meget store udfordringer, og det er nødvendigt at vi finder løsninger på disse i en fart. Som førende i verden kan og bør Danmark tage en lederrolle på den globale dagsorden, der det næste årti får kritisk betydning.