"Hvis politikerne hæver prisen på fossile brændstoffer, mister man afgiftskroner fra udenlandske vognmænd, der tanker i Danmark i stedet for Sverige og Tyskland, " Martin Sebastian Agdal.

Transport: Grøn omstilling kræver mere politisk velvilje

Grøn omstilling kræver mere politisk velvilje og incitamenter for at imødekomme den voksende befolknings behov for at transportere varer uden det har negative effekter på klimaet. Industrien er klar, men incitamenterne skal komme fra politisk side og hvis emissionskurven virkelig skal knækkes skal det komme fra Folketinget såvel som fra EU.

Klimakrisen har været en præmis for folketingsvalget i juli måned. Partiernes klimadagsordener har fyldt meget i debatten og de fremsynede grønnere partier er blevet skilt fra partier uden en klimaplan.

For der er brug for at accelerere den grønne omstilling, hvis fremtidens klimaudfordringer skal løses og der skal skabes større incitamenter for industrien til at benytte bæredygtige brændstofressourcer. Og i Danmark er vi ”håbløst bagud”. Det mener Martin Sebastian Agdal, der er direktør i Biofuel Express.

”Danmark befinder sig i den nederste tredjedel, når det kommer til afgifterne på fossile brændstoffer til forskel fra Sverige og Norge, som har forhøjet afgiften på de fossile brændstoffer. Derudover har de fjernet afgiften på de ikke-fossile brændstoffer. Summen er et helt andet incitament for at køre på bæredygtige brændstoffer,” siger han.

Den grønne omstilling kræver politisk vilje til nye afgifter i den danske transportindustri. For det er netop de afgifter, politikerne står bag, der holder udviklingen i skak.

”Hvis politikerne hæver prisen på fossile brændstoffer, mister man afgiftskroner fra udenlandske vognmænd, der tanker i Danmark i stedet for Sverige og Tyskland. Man har gjort samfundet økonomisk afhængigt af afgiftskroner på fossile brændstoffer. Og så er der er selvfølgelig også konkurrencen for danske vognmænd, der kører i udlandet. De bliver dårligere stillet rent økonomisk i forhold til deres konkurrenter,” siger Martin Sebastian Agdal.

Biofuel Express tilbyder i dag en syntetisk diesel HVO, der fra den ene dag til den anden reducerer emissionen fra køretøjer med næsten 100 procent. På den korte bane kræver det ikke nyt udstyr eller ny teknologi at anvende den biodiesel, der er til rådighed i dag.

Skal også komme fra EU

Hvis man virkelig skal tackle klimaudfordringerne, så skal også de europæiske politikere være mere ambitiøse. Anton Freiesleben, der er salgsdirektør i Scania, mener, at det er EU’s opgave at skabe de rette incitamenter og stille større lovkrav om, at al transport skal være mere klimarigtigt.

Det nuværende EU-krav om syv procent iblanding af biodiesel i den almindelige diesel er for uambitiøst. Biobrændstof skal fritages for afgifter, der dermed bliver økonomisk neutralt og lige så billigt, som at køre på diesel.
Anton Freiesleben, salgsdirektør i Scania

”Det nuværende EU-krav om syv procent iblanding af biodiesel i den almindelige diesel er for uambitiøst. Biobrændstof skal fritages for afgifter, der dermed bliver økonomisk neutralt og lige så billigt, som at køre på diesel. Men det tolkes som konkurrenceforvridende over for brændstofproducenterne, hvis de danske politikere afgiftsfritager visse brændstoffer, og derfor skal det ske fra EU der gerne må lave støtteordninger på EU-plan,” forklarer han.

Han bakkes op af Lars Petersen, der er direktør i KP Logistik. Transportvirksomheden har vognparker og flere hundrede lastbiler i både Danmark og Tyskland.

”Det er vigtigt, at man bliver enige på europæisk plan. Der er forskellige klimadagsordener i Europa hvor eksempelvis Polen hænger i bremsen, fordi de har en enorm kulproduktion og ikke er særlig villige til at skifte over til grøn teknologi. Der skal man grave dybere efter incitamenterne, for det giver jo ikke meget i det store regnskab, hvis Danmark går enegang,” siger Lars Petersen og fortsætter:

”Det vil tage for lang tid, hvis det alene skal ske ved folks gode samvittighed og deres dårlige ditto når de får at vide, at vi skal omstille os til grøn teknologi. Derfor mener vi, at det bør være politikerne der tager den kamp på europæisk plan. Det er ikke tilstrækkeligt at tænke nationalt og det gør naturligvis opgavens løsning mere kompleks.”

Incitament for investeringer

Det er afgørende faktor, at de europæiske politikere kan nå til enighed om, hvordan man vil lægge afgifter på brændstoffer i fremtiden og skabe de rette incitamenter for transportsektoren til at foretage investeringer i grøn teknologi. For det er dyrere at indkøbe nye teknologier end den traditionelle og lidt mere forurenende teknologi.

Og de penge skal virksomhederne have igen over den lange bane. Så hvis vi vil omstillingen, så er vi nødt til at indse, at det koster penge. Der er jo nogen, der skal betale, og i sidste ende er det forbrugerne.

Men politikerne kan tage de første store skridt mod en grønnere fremtid allerede i dag.

Hvis man vælger naturgas, selvom det nok ikke er det, politikerne helst vil, vil det være et godt step på vejen. Vi kan da lige så godt plukke de lavt hængende frugter
Lars Petersen, direktør i KP Logistik

”Hvis man vælger naturgas, selvom det nok ikke er det, politikerne helst vil, vil det være et godt step på vejen. Vi kan da lige så godt plukke de lavt hængende frugter. Så kan det godt være, at endemålet skal være el-drevne lastbiler, der kun kører på el fra vindenergi, men der er vi ikke endnu. Ligesom produktionen af batterier ikke er CO2 neutralt, så skal man også tage stilling til hvordan man vil genanvende batterierne, der p.t. har en forventet levetid på cirka syv år,” siger Lars Petersen.

Den grønne omstilling er ét langt sejt træk såvel som kræver øjeblikkelig handling fra politikernes side til at skabe de rette incitamenter for investeringer.

”Den teknologiske udvikling skal hjælpe os. I slutningen af 2020’erne forventes el-lastbiler at være kost-neutrale i forhold til dieselbilerne. Og når der går yderligere to til tre år, så er det måske billigere at køre med en elektrisk lastbil. Så skal udviklingen nok vende af sig selv. Så det er heldigvis kun i en 10-års periode, at vi har brug for politisk aktion. Men vi kan ikke vente 10 år på at politikerne beslutter sig. Det er en farlig ting at gøre, når nu klimaet står og skriger efter en omstilling,” siger Anton Freiesleben.