"Vi, der arbejder inden for den lastbilbranchen, efterlyser en klar politisk strategi, der kan hjælpe den tunge transport med at sætte yderligere turbo på den grønne omstilling." Carina Christensen, administrerende direktør i ITD. Foto: Colourbox.

Få sat turbo på den tunge transports grønne omstilling

Mange fremsynede transportvirksomheder lider i disse år under en manglende politisk strategi for grøn ­omstilling af den tunge transport. Transportvirksomhederne efterlyser de nødvendige rammebetingelser og ­sikkerhed for ­deres investeringer i forhold til at effektivisere transporterne, reducere brændstofforbruget og ­mindske udledningen af drivhusgasser.

Klimaet står højt på den politiske dagsorden. Det er glædeligt, for det gør det også i transporterhvervet.  Alene i Danmark flyttes omkring 90 procent af al gods og varer på lastbiler, og den andel ser ikke ud til at ændre sig markant i fremtiden, så der er masser af klimagevinster at hente ved at få en grønnere, tung transport.

Vejgodstransportsektoren har de seneste år sænket CO2-udledningen og mængden af skadelige partikler fra lastbilerne ved at investere massivt i højeste lastbilstandarder, ny teknologi og ved at spare på brændstoffet. Virksomhederne vil gerne gøre endnu mere, men det kræver, at transportvirksomhederne ved, hvad de skal investere i: Er fremtidens brændstof el, gas, brint eller noget helt fjerde, måske endda noget i kombination med hinanden?

Savner politiske beslutninger

Vi, der arbejder inden for den lastbilbranchen, efterlyser en klar politisk strategi, der kan hjælpe den tunge transport med at sætte yderligere turbo på den grønne omstilling. For der skal sættes skub i en udvikling, hvor transportvirksomhederne får de nødvendige rammebetingelser og sikkerhed for deres investeringer i forhold til at effektivisere transporterne, reducere brændstofforbruget og mindske udledningen af drivhusgasser.

Desværre mangler vejgodstransportvirksomhederne en klar politisk beslutning i forhold til, hvilken vej man vil gå i Danmark og resten af Europa i forhold til transportsektorens fremtidige drivmidler. Der mangler sikre rammer for investeringer i udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for alternative drivmidler. Det er på høje tid, at politikerne udviser mod til at vælge vinderne blandt de mulige fremtidige transportenergikilder, så virksomhederne kan tilrette deres strategi og planlægning derefter. Ellers sættes den grønne omstilling inden for de tunge transporter i stå.

Ingen snupstagsløsninger

Teknologierne modnes i forskellige hastigheder, så morgendagens løsning er måske ikke engang klar til at blive udrullet i markedet. Det skal vi naturligvis holde for øje, men ikke desto mindre er der behov for, at der bliver udstukket en retning for, hvor erhvervet skal arbejde hen mod både på den mellemlange og lange bane.

Det er ikke en nem opgave, for der er ingen hurtige snuptagsløsninger, som det ser ud i dag. Netop derfor foreslår ITD, at der nedsættes en klimakommission for den tunge transport med et bredt udsnit af repræsentanter fra erhvervet, så den politiske beslutningsproces kan foregå på et oplyst grundlag. Det er naturligvis altafgørende, hvis vi skal nå i mål med omstillingen til klimavenlige teknologier, at de faktisk også fungerer for transport- og logistikvirksomhederne i praksis.

Politikere er nu engang valgt til at træffe beslutninger, og de energiformer, der på sigt skal sikre reduktion af transportsektorens olieafhængighed, kommer kun på banen, hvis det besluttes på et højere niveau. Virksomhederne og markedskræfterne kan ikke gøre det selv – uanset hvor gerne de ville. Det er politikernes pligt og ansvar at sikre lovgivningsmæssig stabilitet med en klar og realistisk strategi for reduktion af CO2-emissioner for at fremme investeringstilliden fra transportvirksomhederne, energileverandørerne og køretøjsproducenterne.

Og selv om det er svært, er der masser af inspiration at få. Vores nabolande har vist, at det godt kan lade sig gøre at lave langsigtede klimastrategier for den tunge transport. Herhjemme er der blot at følge deres eksempel, så vi ikke bliver hægtet endnu mere af den grønne omstilling, der foregår i Europa med rasende fart.

Dansk vejgodstransport er helt klar til at stige ombord på den grønne omstilling. Er politikerne også det?