Sponseret af Clean

Foto: Clean

Danmark skal turde gå forrest

Er det politiske indgreb, eller er det konkurrencen på markedet, der skal sikre en grøn omstilling? Det er et af de mest omdiskuterede emner, når vi taler om, hvordan vi løser de samfundsudfordringer, vi står overfor i dag. Ifølge en nyligt offentliggjort hvidbog fra CLEAN omkring den grønne omstillings muligheder og udfordringer, bliver der peget på ­samfundsinnovation og samfundseksperimenter som løsningen, hvis vi for alvor skal accelerere den grønne omstilling.

Ambitiøse miljømål og gennemførelse af nye politiske miljøinitiativer er vigtige for at realisere Paris-aftalen og FN’s verdensmål, men det er ikke tilstrækkelige betingelser i en omskiftelig verden med store globale udfordringer.

Samfundsinnovation og samfundseksperimenter er essentielle for den grønne omstilling og for de ambitiøse klimamål, som regeringen har fremlagt. Og skal vi som lille land gøre os håb om at fastholde, og skabe nye, danske styrkepositioner og være konkurrencedygtige i en global verden, er det afgørende, at vi tør eksperimentere – også uden at vi kender løsningen på forhånd.

Fremtidens usikkerhed bør få os op af stolen

En af de største udfordringer i forhold til den grønne omstilling, er den usikkerhed, fremtiden fører med sig. Hvad er de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle politiske virkemidler? Hvordan vil befolkningen reagere på de indgreb, som ændrer vores samfundsindretning? Al den usikkerhed resulterer i, at vi hellere afventer, hvad der sker. Men i stedet for at sidde på vores hænder, er vi nødt til at se usikkerheden som en driver og vove os derud, hvor der er en risiko for, at vi fejler, men hvor der også er enorme muligheder for vores virksomheder og vores samfund.

En mindre virksomhed med en teknologisk løsning, som kan gøre en forskel i vores samfund, har ofte ikke ressourcerne til at gennemføre et samarbejde med en stor virksomhed eller med en kommune. Det er her, CLEAN kan hjælpe til og drive processen
Carsten Orth Gaarn-Larsen, Direktør i CLEAN.

”For at sætte tempoet i den grønne omstilling i vejret bliver vi nødt til at foretage grønne samfundseksperimenter, hvor vi ikke kender resultatet på forhånd, men hvor vi må håbe på positive resultater. Og når det er tilfældet, må vi følge op med samfundsinnovation, der kan gøre de mest vellykkede eksperimenter konkurrencedygtige”, siger Anne Dorthe Fethers, Projektchef i CLEAN Miljø.

Samarbejde på tværs er en nødvendighed

For at øge succesraten med samfundseksperimenterne, er det nødvendigt, at vi formår at samarbejde på tværs af brancher og sektorer, og at både private virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører medvirker aktivt i eksperimenterne. Hvis vi skal skabe samfundsinnovation, der sætter tempoet for den grønne omstilling i vejret, skal vi ud af vanetænkningen og prøve nye ideer af. Men det er også her mange møder barrierer og hvor man for alvor oplever silotænkningen. Hvis vi skal løse de klimaudfordringer, vi står overfor, skal vi tænke på tværs af både brancher og sektorer, ellers fremmer vi ikke innovationen og får skabt de løsninger, som for alvor kan gøre en forskel i vores samfund. Og så skal vi åbne øjnene for det store samfundsmæssige potentiale i grøn vækst hos virksomhederne.

”Vi oplever gentagne gange, at både virksomheder og offentlige aktører har svært ved at samarbejde, og at processen i et partnerskab kan være tung. Det er her hele CLEANs eksistensgrundlag ligger, da det netop er den disciplin, vi mestrer i CLEAN. En mindre virksomhed med en teknologisk løsning, som kan gøre en forskel i vores samfund, har ofte ikke ressourcerne til at gennemføre et samarbejde med en stor virksomhed eller med en kommune. Det er her, CLEAN kan hjælpe til og drive processen”, siger Carsten Orth Gaarn-Larsen, Direktør i CLEAN.

Den aktive offentlige medvirken er vigtig for eksperimenterne, hvis vi skal ende ud med samfundsinnovation. Et eksempel er inden for affaldsområdet, hvor vi går i en retning af, at affald ikke længere skal brændes, men i stedet genanvendes og ses som en ressource. En sådan omlægning vil ikke finde sted, hvis ikke offentlige myndigheder, offentlig-ejede selskaber, private virksomheder og videninstitutioner ikke medvirker. Det er derfor en fælles indsats og fælles ansvar, vi skal tage, hvis vi vil se resultater, som skubber vores samfund i den rigtige retning.

Tags: ,
Fakta

Når teknologisk innovation involverer eksperimenter, som kræver aktiv offentlig medvirken, kaldes det samfundseksperimenter.

Er eksperimenterne vellykkede og derfor videreføres for at skabe løsninger, der kan klare sig på markedsvilkår og blive en del af samfundsindretningen, benævnes den videre proces – hvor det offentlige også medvirker – samfundsinnovation.

Læs hvidbogen Samfundsinnovation på www.cleancluster.dk eller direkte på her

CLEAN er Danmarks nationale klyngeorganisation baseret på danske styrkepositioner i erhvervsliv og forskning inden for ­miljøteknologi og energiteknologi. CLEAN’s medlemmer er ­private virksomheder, universiteter og andre vidensinstitutioner samt ­offentlige institutioner. Gennem tætte offentlig-private ­samarbejder og udviklingsprojekter er det CLEANs formål at skabe grøn vækst og beskæftigelse og bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling i Danmark.