Sponseret af Scania

Tankning af biogas sker helt uproblematisk. Foto: Scania.

Biogas er en billigere og bedre klimaløsning end el-drift

Transportsektoren er en af de helt store syndere, når vi mennesker slider på jordens ressourcer og udleder ­­drivhusgasser. Da vi næppe stopper med at transportere varer, skal der findes bæredygtige løsninger og til trods for at flere virksomheder sidder og venter på eldrevne køretøjer, så findes løsningen allerede i markedet.

I Danmark er transportsektoren næsten baseret udelukkende på fossile brændstoffer og det er kun nogle få køretøjer, der kører på biobrændstoffer eller elektriske energikilder og de trænger kun meget langsomt ind på lastbilmarkedet i Danmark. Der er med andre ord stadig lang vej for logistik- og transportvirksomheder, der ønsker en grønnere flåde af lastbiler, der kan reducere klimaaftrykket markant.

”Elektriske lastbiler er på vej, og mange ønsker at springe direkte fra diesel til el. Sideløbende er der en rivende udvikling i gang blandt andet med hensyn til batterierne som både skal produceres til en rimelig pris, have en begrænset vægt samt en levetid, der modsvarer lastbilens økonomiske levetid. Og der er vi ikke rigtig endnu,” siger Anton Freiesleben, der er salgsdirektør i Scania.

Med dansk biogas er CO2-reduktionen mindst 100%. Det kan el ikke endnu.

El-lastbiler er endnu kostbare og driftsudgifterne er ofte en ukendt faktor og det samme gør sig gældende for gensalgsværdien. Derfor er det ifølge Anton Freiesleben værd at overveje, om ikke biogas-lastbiler er et mere optimalt valg og måske også vil være relevante og konkurrencedygtige – selv når el-lastbilerne er mere veludviklede.

Biogassen er grønnere

For svaret på problemerne er ikke kun mere effektive forbrændingsmotorer, men i højere grad overgang til biobrændstoffer, der fortrinsvis er fremstillet af genanvendte organiske materialer. De materialer er ifølge Anton Freiesleben en vigtig del af det globale skifte mod en cirkulær økonomi med lavt kulstofforbrug, som er startet i Europa og accelererer over hele verden.

”Det er interessant at se på klima- og miljøaspekterne ved el kontra biogas. Der findes 17 gastankstationer i Danmark og fire mere er planlagt i løbet af 2019. Så vidt vides sælger de alle alene 100 procent biogas og den danskproducerede biogas sikrer eliminering af CO2-udslippet. Gasbilen er mere lydsvag end diesel, og partikeludslippet er 73 procent lavere end Euro6-kravet, ligesom NOx-niveauet er 64 procent lavere end Euro6-kravet,” siger Anton Freiesleben.

Disse data gælder for Scanias seneste generation af gasmotorer. Alt i alt en optimal klimaløsning og med gode egenskaber til kørsel i bymiljøet.

”Ser vi på den danske elproduktion er 60-75 procent af vores el, produceret med vedvarende energikilder, altså vand, sol, vind eller biobrændstof. Det betyder altså, at man stadig har et mærkbart CO2-udslip, når man kører i eldrevne køretøjer – hvis stikket sættes i en vilkårlig stikkontakt,” siger Anton Freiesleben.

Små beløb i det store regnestykke

Danmark har en stor landbrugsproduktion, der kan give betydelige biomasse-ressourcer til biogasproduktion og et landsdækkende naturgasnet, hvor opgraderet biogas kan distribueres og sælges.
Men en ting er tilgængeligheden noget andet er det økonomiske incitament. Men også her mener Anton Freiesleben, at biogas er fremtidens vigtigste ressourcekilde.

Ifølge Scania vil omkostningen ved typiske biogaslastbiler til distribution eller renovationskørsel blot være forøgelse på 5.000 kroner om måneden. Transportkøbere, der griber denne mulighed, kan således for en beskeden merpris eliminere CO2-udslippet ved transporten. I løbet af et til to år forventer virksomheden at se de første el-lastbiler til distributionskørsel og Scania vurderer, at omkostningsforøgelsen vil være i omegnen af 10.000 kroner om måneden for disse. En merudgift der er dobbelt så høj og med mindre CO2-reduktion.

Den første gastankstation i København på Prags Boulevard. Foto: Scania.

”Biogaslastbiler gavner bymiljøet markant og sender et solidt signal til egne kunder, medarbejdere, kommende medarbejdere og samfundet som helhed. Kort sagt vil det styrke enhver virksomheds image og brand at træde frem som ”first mover”. Og den mulighed er til stede, da det hidtil stort set kun er offentlige instanser, der har sat biogaskøretøjer på gaden,” siger Anton Freiesleben og fortsætter:

”Sætter vi slutligt ekstraudgiften på de 5.000 kroner i relation til det transportarbejde, der udføres, bliver det rigtig interessant. På dagligvare betyder det blot en typisk stigning på ganske få ører. Det vil sige, at vi taler om promiller på slutvarens pris, mens det på mere komplicerede transporter ofte bliver til én enkelt procent i forøgelse af den totale omkostning.”

Tags: ,

Anton Freiesleben, salgsdirektør i Scania

Fakta
  • I Danmark findes udelukkende kommercielle gastankstationer med komprimeret gas (CNG).
  • I Tyskland, Italien, Holland og Sverige findes desuden gastankstationer med flydende gas (LNG) som betyder at rækkevidden kan øges markant da gassen i flydende form kun fyldet 1,7 gange mere end diesel mens komprimeret (CNG) gas fylder 5 gange mere end diesel.
  • LNG-tankstationer i Danmark forventes på markedet når efterspørgslen på anvendelse af gas til tung indenrigskørsel stiger. For eksempel 56 ton tankvognskørsel med kraftudtags-drift.
  • Følgende danske byer har gastankstationer:
    København (4 stationer), Taastrup, Frederikssund, Odense, ­Sønderborg, Aabenraa (2 stationer planlagt 2019), Tønder (2 stationer planlagt 2019), Fredericia, Vejle, Silkeborg, Skjern, ­Holstebro, Skive (2 stationer), Aalborg, Frederikshavn