Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør, DI Handel - Foto: Büro Jantzen

Nødvendigt for dansk e-handel at sælge ud over landets grænser

Danske virksomheder er gode til e-handel inden for landets grænser. Men det halter en del når det handler om at sælge uden for landets grænser. Men det er nødvendigt, både for at kunne vækste og for at overleve. For online er det ikke kun danske virksomheder der er konkurrenterne.

Den digitale omstilling handler ikke kun om at få indført nye it-systemer i virksomheden eller at få en smart hjemmeside. Den handler også om at flytte forretningen, eller dele af den, online, og udnytte de muligheder som det giver virksomheden. Ikke mindst muligheden af at sælge til kunder uden for landets grænser.

Men selvom danske virksomheder, generelt betragtet, har ret godt fat i e-handel, så kniber det en hel del med at få gang i e-handels-eksporten.

Danmark er en stolt eksportnation, men vi har ikke været særlige gode til at bruge de digitale kanaler til eksport. Danske virksomheder er rigtig gode til at sælge digitalt til de danske kunder, men når vi kigger på, hvor gode vi er til at nå kunder i udlandet digitalt, så ligger vi helt i bund. Faktisk så viser tal fra Eurostat, at ud af 28 nationer, ligger vi på en 27. plads – næst sidst, og det er ikke godt nok,” siger Sidsel Dyrholm Holst, Branchedirektør i DI Handel.

Hun er ikke alene, Hans Elmegaard, CEO for SGL Contract & E-Commerce Logistics, mener også at specielt de danske SMV’er er nødt til at kigge efter markeder uden for Danmarks trygge rammer.

Der er lagt større muligheder for vækst udenfor Danmarks grænser. Vi er ikke verdens navle, og vi kan se at omsætningstallene er meget større, og brandgenkendelsen er større når vi kommer ud over landegrænsen. Samtidig skal vi ikke være blinde for, at der er mange internationale brands der kommer til Danmark, rent online, i disse år, og dem skal virksomhederne også konkurrere mod,” forklarer Hans Elmegaard.

Hans Elmegaard, CEO for SGL Contract & E-Commerce Logistics – Foto: Søren Weile

Digitale salgskanaler øger salget

DI Handel har kigget nærmere på vigtigheden af at være til stede online, og ikke mindst at have fået gang i e-eksporten. Her viser deres undersøgelser, at de virksomheder der sælger online, og som har gang i e-eksporten, faktisk tjener op til tre gange så meget pr. medarbejder som dem, der ikke har fået gang i den digitale eksport.

”Så der er et kæmpe uudnyttet potentiale der, og generelt er vi jo gode til at eksportere, og har også styr på e-handel inden for landets grænser, så der er ingen grund til at vi ikke skulle kunne gøre det godt på den internationale scene,” forklarer Sidsel Dyrholm Holst.

En forklaring på, hvorfor danske SMV’er ikke har bedre gang i e-eksporten kan være, at de er nervøse for, hvordan de kommer i gang, hvordan de tiltrækker kunder i de nye markeder og hvordan de styrer deres logistik.

“Her er det en god idé at kigge nærmere på de online markedspladser der findes på de nye markeder. Det kan f.eks. være Amazon. De ved, hvordan du får succes på det nye marked, de kender de lokale regler, og de kan rådgive dig langt hen ad vejen. Derudover skal du sikre, at du har styr på din logistik, din distribution, og derfor skal du sikre integration op mod salgskanaler, warehouse management systemer og din webshop. Det har markedspladserne også styr på, og derfor sikrer de et stabilt fundament til din nye forretning,” pointerer Hans Elmegaard.

Kend dine kunder

Der er en pointe mere som er væsentlig når SMV’erne kaster sig ud i e-eksport eventyret, og det er at kende markedet, og vide hvilke produkter der kan sælges og efterspørges der.

”På samme måde som virksomheder skal gøre sig bekendte med markedet i et traditionelt eksport-setup, så gælder det også når det kommer til e-handel. For bare fordi du kan smide alt online, betyder det ikke at alt kan sælges online. Produktet skal passe til både det lokale marked, og til den digitale kanal, herunder den markedsplads du vælger at sælge fra”, siger Sidsel Dyrholm Holst.

Hans Elmegaard er meget enig, han har, gennem de sidste tre måneder, set mange virksomheder der har kastet sig over e-eksport, uden at have en klar strategi eller understøttende løsninger.

Corona-krisen har klar vist, at e-handel er vejen frem, og det har gjort mange desperate efter at komme i gang. Vi er mange der forsøger sig med hovedet under armen, og det ender med ikke at give mening for dem. Så man skal være bevidst om, hvad der sælger på markedspladsen, og have infrastrukturen på plads,” slutter Hans Elmegaard.