Alexander Nepper, chefkonsulent hos SMVdanmark

Kæmpe potentiale gemt i data

Danske SMV’er skal i gang med at udnytte den guldgruppe der potentielt ligger gemt i data, og det behøver ikke være kompliceret eller dyrt at komme i gang

I takt med digitaliseringen af de danske SMV’er, er der mange der enten glemmer, eller tøver, med at komme i gang med at udnytte det potentiale der ligger gemt i data. Nogle gør det ikke fordi de frygter at de er svært eller ressourcetungt, andre mangler forståelse for hvad data kan gøre for deres virksomhed, og nogle har svært ved at overskue de lovmæssige konsekvenser af at indhente og bruge data.

Om din virksomhed hører til blandt de større eller mindre smv’er, så liger der et stort potentiale gemt i data. Men vi ser typisk at SMV’erne er dem, der udnytter dette potentiale dårligst. Enten fordi de ikke har ressourcer til det, eller fordi de mangler tiden til det,” siger sales manager hos Bisnode, Søren Ærbo Simonsen og fortsætter:

Søren Simonsen, sales manager hos Bisnode Danmark

Det er faktisk lidt paradoksalt, for det at udnytte data er ressourcebesparende.”

Ifølge Alexander L. Nepper, politisk chefkonsulent hos brancheforeningen SMVdanmark, kan SMV’erne i Danmark deles ind i tre kategorier, når det kommer til udnyttelse af data. Der er dem der forstår og formår at bruge data, der er dem der ikke ved, hvordan de skal komme i gang, og nogle der slet ikke er kommet til overvejelsen af at bruge data i deres forretning.

Jeg tror at mange bliver holdt tilbage på grund af manglende forståelse og overblik over, hvad det kræver at bruge data,” forklarer Alexander L. Nepper.

Data er ikke bare data

Både Søren Ærbo Simonsen og Alexander L. Nepper er enige om, at det ikke behøver at koste ressourcer at udnytte data i forretningen.

”Selvfølgelig kan data udnyttes uden det behøver æde ressourcer, men det kræver en bagvedliggende forståelse af data,” mener Alexander L. Nepper.

”Hos SMV’erne har man den oplevelse, at det er dyrt og ressourcekrævende, men det passer ikke – det er en indsats som alt andet, men dagens teknologi har gjort det langt mere tilgængeligt og mindre ressourcekrævende,” pointerer Søren Ærbo Simonsen.

Der hvor det hele starter for virksomhederne er at få en forståelse for deres virksomheds data. For data er ikke bare data.

”De data som jeg snakker om, er typisk de data der ligger i virksomhedernes finansielle systemer, og de data der ligger i deres CRM-system. Ofte er det to forskellige datasæt, men det burde være et. Korrekte data om egne kunder og leverandører er guld for virksomheden, da de fortæller, hvor virksomhedens risici og muligheder ligger,” fremhæver Søren Ærbo Simonsen.

Og der er meget at vinde ved at komme i gang med at bruge data.

”Små virksomheder vil kunne få en fantastisk forretning, hvis de formår at integrere data i organisationen,” pointerer Alexander L. Nepper.

Barrieren skal væk

Det er dog også vigtigt at forstå, at det er meget branchespecifikt, hvilke data der er relevante for forskellige virksomheder.

”Derfor er det vigtigt at vi får nogle eksempler på best practice, så virksomhederne kan spejle sig i andres eksempler. Det er den letteste måde at komme i gang på – at se hvad andre har gjort og fået ud af det,” mener Alexander L. Nepper.

Derudover skal SMV’erne få styr på deres egne data, så de ved hvad de har, og hvor data findes.

”Det er lige her hvor mange virksomheder tror at det er en tung intern proces. Men for mange er det en opgave der er overstået på ganske få dage,” siger Søren Ærbo Simonsen.

Endelig mener Alexander L. Nepper, at lovgivningen i en vis udstrækning er med til at skræmme virksomhederne væk fra brugen af data.

”Med indførsel af GDPR, blev der kommunikeret meget sparsomt om, hvad virksomheder måtte og kunne. Og mange blev skræmt væk fra at bruge data, af frygt for at bryde GDPR. Det vigtigt at der kommer en god kommunikation omkring, hvad virksomheder må og kan uden at blive ramt af store erstatningskrav. Ellers er det frygten der står tilbage,” slutter Alexander L. Nepper.