Sponsored by Howart Compliance

Part of the Howart Compliance team

Howart Compliance: Regulering og compliance må ikke stå i vejen for væksten

Alle fintech-selskaber er nødt til at forholde sig til compliance. Men ifølge rådgivningsvirksomheden Howart Compliance er der forskel på at leve op til reglerne – og at implementere dem bedst muligt.

Man kan ikke drive et fintech-selskab uden at have styr på compliance. Det er et vilkår for overhovedet at få adgang til markedet. Men det de færreste, der er blevet iværksættere, fordi de brænder for at holde styr på den finansielle regulering.

Derfor har den nordiske rådgivningsvirksomhed Howart Compliance gjort det nemt for fintech-virksomheder at outsource compliance-opgaven – meget lig, hvordan de fleste iværksættere outsourcer eksempelvis bogholderiet.

”Hos os kan man sætte compliance på autopilot, så kunderne kan prioritere det, de er bedst til: At drive deres forretning. Selv den bedste ide til at gøre noget anderledes i den finansielle verden kræver, at det regulatoriske fundament er på plads. Og det er blandt andet det, vi kan hjælpe fintechs med at overkomme,” siger Christian Dideriksen, Partner og adm. direktør i Howart Compliance

En ting er at formulere forretningsgange på papir – noget andet er at få dem implementeret effektivt i virksomheden. Og det er dér, vores erfaring kommer til sin ret,
Christian Dideriksen, Partner and CEO at Howart Compliance.

Howart Compliance er sat i verden med et eksklusivt fokus på compliance i den finansielle sektor og har hjulpet finansielle virksomheder over hele Norden hele vejen fra ansøgning om tilladelse ved Finanstilsynet til implementering og vedligeholdelse af den løbende compliance.

Compliant eller best practice?

Howard Compliance vil ikke bare rådgive i den klassiske forstand. Der er nemlig forskel på at leve op til reglerne og at følge best practice. Og rådgivningsvirksomheden bestræber sig netop på at give kunderne adgang til operationel erfaring og best practice.

”Vi leverer ikke bare et juridisk skriv til vores kunder, de selv må implementere. Vi tager kravene fra Finanstilsynet og den gældende lovgivning, og så finder vi sammen med kunden ud af, hvordan det bedst bliver indarbejdet i kundens forretning. Og det gør vi med en meget pragmatisk tilgang, som blandt andet bygger på vores teams betydelige erfaring fra den finansielle sektor,” siger Christian Dideriksen.

Teamet i Howart Compliance har nemlig en tung brancheindsigt fra mange års erfaring i den finansielle sektor, som er med til at sikre, at der ikke opstår afstand mellem reguleringen og kundernes forretning. Erfaring Howart Compliance trækker på for at holde kunderne ajour på compliance, implementere reglerne under hensyn til kundernes forretning og løbende følge op på seneste anbefalinger, vejledninger og best practice.

”Vi er meget pragmatiske, har fødderne plantet på jorden og har en forretningsindsigt, der gør, at det, man betaler i konsulenthonorar tjener sig hjem i sparede hovedpiner, god nattesøvn og orden i penalhuset – og samtidigt er der ofte økonomisk gevinst for vores kunder, fordi vi får skåret compliance til, så kunderne ikke skyder over mål i forhold til compliance og bruger unødige ressourcer på det,” siger Christian Dideriksen.

Afgørende for vækst

Selvom compliance er livsvigtigt i fintech-sektoren, er det i sig selv sjældent en konkurrenceparameter for kunderne. Omvendt kan manglende compliance sætte en brat stopper for selv de mest lovende fintech startups – særligt i den finansielle sektor.

Selv hvis man har styr på reglerne, kan det være en hæmsko for væksten, hvis compliance ikke håndteres rigtigt fra start. Alene ansøgningen om tilladelser til at komme i gang kan være overvældende. Særligt, hvis ikke man har erfaring fra den finansielle sektor. Og også det løbende arbejde – eksempelvis forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering – er omfattende.

”Hvis man varetager det hele manuelt – som mange gør til at starte med – så er det med at få skåret det til, så processerne er mest effektive. Det samme gælder på skaleringsrejsen, og her kan vi hjælpe med at implementere systemer til automatisering, når det bliver relevant,” siger han, og tilføjer:

”En ting er at formulere forretningsgange på papir – noget andet er at få dem implementeret effektivt i virksomheden. Og det er dér, vores erfaring kommer til sin ret.”

Tags: , ,
Howart Compliance
  • Howart Compliance is a Nordic regtech and consultancy firm with a strong focus on regulatory compliance in the financial sector.
  • The company offers a broad range of compliance services, including assistance with FSA applications, compliance outsourcing, PSD2 requirements, GDPR, ESG and anti-money laundering.
  • Howart Compliance advises fintech companies and a long range of established companies in the financial sector of Denmark and across the Nordics.