Sponsored by Finansforbundet

”Jeg kan ikke huske, at der er blevet defineret en ny branche siden IT for 30 år siden. Derfor er det også ret historisk, at der bliver skabt en ny organisation for startups – og så oven i købet inden for en selvstændig branche.” siger Kent Petersen, formand Finansforbundet 

Cementerer branchen: Fintech har fået arbejdsgiverforening og overenskomst

Fintech er ikke længere bare finanssektorens friske lillebror. Med sin egen arbejdsgiverforening og rammeoverenskomst tager branchen endnu et skridt på rejsen fra startup-miljø til etableret styrkeposition for dansk erhvervsliv. 

Siden organisationen ’Copenhagen Fintech’ blev etableret i 2015, har fintech-branchen flyttet sig med stormskridt: Antallet af fintech-startups er firdoblet fra 70 til 280, og i 2020 beskæftigede branchen 2.300 medarbejdere.

I april tog fintech endnu et skridt mod at etablere sig selv som en selvstændig og seriøs branche. Her fik fintech nemlig både en arbejdsgiverforening og den første rammeoverenskomst.

”Pludselig er det en defineret branche med egen arbejdsgiverforening og overenskomst, og det er jo interessant, når man tænker på, hvor vi startede i 2015,” siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet, som er fagforbund for ansatte på det finansielle område, og fortsætter:

”Jeg kan ikke huske, at der er blevet defineret en ny branche siden IT for 30 år siden. Derfor er det også ret historisk, at der bliver skabt en ny organisation for startups – og så oven i købet inden for en selvstændig branche.”

Etableret i mindelighed

Historisk er fagforeninger opstået for at organisere medarbejdere til at trække arbejdsforholdene i en bedre retning. Altså traditionelt i et konfliktrum med arbejdsgiveren. På fintech-området er både arbejdsgiverforeningen og overenskomsten dog blevet til i samarbejde med Finansforbundet under mere mindelige omstændigheder og med fælles mål om at skabe fortsat udvikling for branchen..

Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i den iværksætterånd, der jo præger branchen i tanke og DNA, så den også kan ses i overenskomsten. De ting skal følges ad, for ellers begynder vi at trække noget forhistorisk ned over virksomheder og medarbejdere, og det er der ingen, der har interesse i,
Kent Petersen, formand Finansforbundet 

”Det er interessant, at det har kunnet lade sig gøre, at en arbejdsgiverforening og en fagforening har kunnet finde fælles fodslag og fælles interesser. Gennem vores engagement i Copenhagen Fintech har vi fra start vist stor interesse i at understøtte og udvikle de her nye virksomheder med en dagsorden om at skabe arbejdspladser på den lange bane. At det nu er lykkes at lande en aftale i fællesskab, som alle parter kan se en fordel i, er fantastisk,” siger Kent Petersen.

Den unge branche forandrer sig hastigt, og han ser allerede nogle områder, hvor fagforeningen kan understøtte udviklingen. Det gælder blandt andet inden for kompetenceudvikling af medarbejdere og tiltrækningen af arbejdskraft på den lange bane. Men selvfølgelig også det mere klassiske fagforeningsarbejde med at skabe de rigtige rammer og fornuftige vilkår for arbejdspladserne, så virksomhederne kan konkurrere på et fælles grundlag. 

”Vi har med arbejdsgiverforeningen valgt at sige, at det er et fællesprojekt. Vi har det samme mål, og det arbejder vi hen imod i sammen. Vi vil gerne have de bedste arbejdspladser for medarbejderne, og det skal vi skabe sammen. Og det er i virkeligheden et meget godt eksempel på, hvordan en moderne fortolkning af den danske arbejdsmarkedsmodel også kan fungere,” siger Kent Petersen.

Andre rammer end de etablerede

Implementeringen af den nye aftale er i gang hos Lunar, P27 og Nordnet, som er de første medlemmer af arbejdsgiverforeningen.

”Det er jo først nu, vi skal finde ud af, om det er noget medarbejderne kan se fidusen i på en måde, så de, så de dermed bliver medlem af Finansforbundet. Vi er meget bevidste om, at vi skal gøre os så værdifulde for de ansatte i fintech-branchen, at det helt naturligt giver mening at være en del af vores organisation,” siger Kent Petersen.

Finansforbundet har trukket på sine 80 års erfaring med overenskomster. Men de har også grebet chancen for at gentænke, hvad en rammeaftale skal indeholde, når den skal favne en ung branche som fintech.

Blandt andet er der også diskuteret de mere frie arbejdstider og -steder i et ungt startup samt alternative aflønningsmodeller, som man ikke på samme måde kender fra den etablerede del af branchen.

”Jeg tror, det er vigtigt at holde fast i den iværksætterånd, der jo præger branchen i tanke og DNA, så den også kan ses i overenskomsten. De ting skal følges ad, for ellers begynder vi at trække noget forhistorisk ned over virksomheder og medarbejdere, og det er der ingen, der har interesse i,” siger Kent Petersen.

En international milepæl

Med den nye arbejdsgiverforening og overenskomst har fintech-branchen placeret endnu en milepæl i sin udvikling. Også i et internationalt perspektiv er udviklingen unik. Og det mener Kent Petersen kan være med til profilere den danske styrkeposition inden for fintech yderligere.

”Fintech træder ud af skyggen fra finanssektoren og it-sektoren og definerer sig selv som noget selvstændigt, der er vokset frem i tætte relationer, men som altså også kan stå på egne ben. Det er en flot kulmination, vil jeg sige; Det, der tidligere var noget, som blev betragtet som en distruptiv og lidt udefineret branche, er nu ikke alene vokset på antal virksomheder og medarbejdere, men har også egen arbejdsgiverforening og overenskomst. Det er udvikling, som mange har haft del i, og som vi i fællesskab kan være stolte af,” siger Kent Petersen.