Sponseret af Columbus Danmark

Virksomhederne har brug for at blive udfordret i deres vanlige tankegang når det kommer til deres brug af data. Oftest kender de slet ikke det fulde potentiale i den data, de allerede har. Karina Behr Andersen, Business ­Development Director, Columbus

Virksomheder skal udfordres til at skabe en sund datakultur

Det er et spørgsmål om overlevelse når ens industri digitaliseres og man sakker hurtigt ­bagud, hvis man ikke ved, hvordan man skal håndtere og aktivt bruge ens data, for at sikre sin fortsatte vækst og dermed øget markedsandele.

At drive virksomhed indebærer en lang række forsøg og fejltagelser. Presset af konkurrence på markedet og den digitale transformation gør, at virksomhederne afprøver alt fra forskellige markedsføringsideer, regnskabsprogrammer eller nye produktionsflows, der alle sammen skal være med til at optimere og reducere udgifter. Men virksomhederne kan spare både tid og penge ved at indsamle og aktivt bruge sine data – dette kendt i daglig tale som business intelligence (BI).

BI gør data på tværs af virksomheden til værdifuld og brugbar information. Det giver mulighed for at identificere vigtige tendenser, som kan bruges til at ændre eller gennemføre strategiske vækstplaner, samt forstå sammenkoblingen mellem forskellige funktioner og aspekter af virksomheden. Og muligvis på denne baggrund finde virksomhedens næste vækst- eller forretningsområde.

”En data-drevet virksomhed er en organisation, hvor hver person bruger data til at træffe bedre, faktuelle beslutninger. Alle har adgang til de data, de har brug for, når de har brug for det. At være data-drevet handler ikke om at have adgang til et par silo-rapporter i begyndelsen af hver uge, for at konkludere på, hvad der gik ”mindre godt” i ugen forinden. Det drejer sig om at give alle virksomhedens medarbejdere mulighed for at udforske data uafhængigt, og at bruge historiske data til at forudsige, hvad der kommer til at ske i morgen. Kort sagt handler det om at bruge sin data til at skabe intelligent og faktabaseret adfærd i sin virksomhed,” siger Karina Behr Andersen, Business Development Director, Columbus.

Columbus hjælper virksomheder med at blive mere datadrevne og knytte vigtige forretningskritiske data fra eksempelvis ERP-, produktions-, og andre lignende systemer til forretningsstrategien, og give den viden videre til medarbejderne, således de kan være medansvarlig i deres daglige gøren og træffe de rigtige beslutninger løbende.

Det handler om at skabe en sund transparent ­datakultur, hvor hver med­arbejder får en bestemt ­adfærd baseret på fakta. Det skaber en fokuseret, intelligent adfærd og medarbejderne kan selvstændigt agere proaktivt, fordi de kan se, at det giver værdi for dem selv og dermed forretningen
Karina Behr Andersen, Business ­Development Director, Columbus

”Virksomhederne har brug for at blive udfordret i deres vanlige tankegang når det kommer til deres brug af data. Oftest kender de slet ikke det fulde potentiale i den data, de allerede har. Ikke alle ved, hvordan de kan og skal håndteres samt hvilken betydning disse data kan få for virksomheden, hvis de behandles nysgerrigt og korrekt. I sidste ende kan det være vigtige kilder til nye markedsandele, nye ydelser og produkter, besparelser eller produktionsoptimeringer,” siger Karina Behr Andersen.

Fokuseret og intelligent adfærd

BI-værktøjer gør det muligt for virksomhederne at fokusere og optimere deres kerneforretning. Men det kræver et særligt engagement og et dedikeret fokus på at bruge sine data optimalt. Det handler om at skabe en datakultur, hvor hver medarbejder, uagtet hvor i organisationen de befinder sig, agerer på baggrund af mønstre, som er synlige i data. I dag forandres ting betydeligt hurtigere end tidligere, og derfor skal vi være klar til at ændre adfærd, træffe nye beslutninger baseret på viden og droppe ”sådan har vi altid gjort”-tilgangen.

”Virksomhederne skal ikke måle alt, for det gør dem kun defokuserede. KPI’er skal måles direkte op imod forretningsstrategien, der skal sikre den ønskede fremtid. Det handler om at skabe en sund transparent datakultur, hvor hver medarbejder får en bestemt adfærd baseret på fakta. Det skaber en fokuseret, intelligent adfærd og medarbejderne kan selvstændigt agere proaktivt, fordi de kan se, at det giver værdi for dem selv og dermed forretningen,” siger Karina Behr Andersen.

Data skal være levende og visuelle

De fleste virksomheder hævder i dag at være flydende i data, men som med de fleste tendenser har nogle virksomheder tendens til at overdrive på egne vegne. Hos Columbus har de arbejdet med BI i mere end 11 år og hjulpet nogle af de største danske og globale virksomheder. De har en meget klar holdning til, hvad det kræver af virksomheder, der gerne vil være data-drevne.
”Virksomhederne skal visualisere deres data og kun måle på det relevante – måler du på alt, måler du på intet. De skal sikre, at deres medarbejdere får de rette visualiseringer, der gør dem i stand til selvstændigt at træffe rigtige beslutninger hver dag. Der er min erfaring, at man får tilfredse medarbejdere, som tager ansvar for virksomhedens succes, fordi de reelt er i stand til det. Vi vil alle gerne gøre en forskel, når vi går på arbejde,” siger Karina Behr Andersen og fortsætter.

”Vi hjælper virksomhederne med at udfolde deres nysgerrighed for egne data ved at kigge på forretningsmodeller og gøre deres data levende, så medarbejderne kan se formålet i at bruge data på tværs af organisationen. Hvis virksomhederne ikke tager deres data rigtigt i brug til at ”forudsige i morgen”, men kun har fokus på, hvad der skete i går, så overlever de ikke i et marked, hvor data-kapløbet er sat ind og hvor viden i dag er datadrevet,” siger Karina Behr ­Andersen.