Ifølge Niels Treldal, der er Digital Transformation Director i COWI, har det helt klart betydet en langt mere smidig arbejdsgang at få integreret arkitektfunktionen under eget tag.

Egen arkitektfunktion i eget hus er en klar fordel

Over de senere år er rådgiversiden og arkitektsiden blevet knyttet ganske tæt sammen. Flere af de rådgivende virksomheder har nemlig ganske enkelt opkøbt et eller flere arkitektfirmaer. Konklusionen er klar – det er der en række fordele i, både fagligt og digitalt.

Tendensen blandt de rådgivende virksomheder har over de senere år har været tydelig. Flere af dem har opkøbt arkitektvirksomheder, der i dag er integreret under samme tag. Men har det givet udfordringer, eller har det været en fordel? Hvis man spørger Niels Treldal, der er Digital Transformation Director i COWI, er svaret klart – det har været en fordel. Ifølge Niels Treldal er der således sket meget i forhold til hvorledes et nyt byggeprojekt lægger fra land i dag.

”Det siger sig selv, at tingene ikke har ændret sig sådan lige på en studs. Det har været en rejse, men en rejse, vi har lært utrolig meget af. Vi har lært at forstå hinandens behov, for det er i virkeligheden lige præcis dér, kommunikationen ofte kikser”, siger Niels Treldal. Dermed mener han, at eksempelvis arkitekten og rådgiveren nemt kan gå fejl af hinanden, fordi deres fokus ikke er ens.

Har oprettet egen taskforce

For rådgiveren er det vigtigt at kende en rumhøjde præcist fra projektets start, mens det ikke er så vigtigt for arkitekten i en tidlig fase, da arkitekten på det tidspunkt mere er optaget af projektets helhedsudtryk. Det gælder så at sige om at kunne tænke på tværs, og derfor har man implementeret en slags taskforce, der på tværs af rådgiverdelen COWI og arkitektdelen Arkitema kan tage fat de steder i processen, hvor udfordringer dukker op.

”Det betyder, at en projektstart i dag ser helt anderledes ud end tidligere, når vi har Arkitema med på banen, og det er naturligvis et salgsparameter for os”, siger Niels Treldal fra COWI. En af årsagerne er, at Arkitema fra start arbejder på samme platform som COWI, nemlig Revit, hvilket betyder, at data er struktureret lige fra projektstart. Det er naturligvis også med til at give en nemmere LCA-proces.

Branchen mangler standarder

”Det betyder meget for os, at vores arkitekter er i stand til at levere strukturerede data. Det er vigtigt for hele processen, og blandt andet derfor benytter vi også Glasshouse fra 3dbyggeri danmark til at holde styr på vores bygningsdelsdata. Nu mangler vi så bare – og det er et generelt brancheproblem – at data ikke blot er strukturerede, men også standardiserede”, siger Niels Treldal videre.

Det er forudsætningen for den optimale digitaliseringsproces, der i høj grad også handler om automatisering. I hans optik mangler der et fælles sprog, for at det kan komme på plads, og det er blandt andet noget Molio, Byggeriets Videnscenter arbejder på. Men ifølge Niels Treldal handler det også om, at branchen i høj grad kigger indad og finder ud af, hvilke data, der er brug for lige præcis hvornår.

Bedre sammenhængskraft

COWI er imidlertid ikke den eneste aktør blandt de rådgivende virksomheder, der har valgt at købe op på arkitektsiden. Det samme har eksempelvis SWECO, der både har opkøbt Årstiderne Arkitekter og KANT Arkitekter. Her har blandt andet Coronakrisen været med til at drive og accelerere denne udvikling, som blandt andet har resulteret i ikke blot tættere fagligt samarbejde i værdikæden, men også et mere digitalt samarbejde.

Det har især været værdifuldt i en tid, hvor landet helt eller delvist har været lukket ned, lige som et bredt digitalt fundament giver mulighed for at byde ind på opgaver, der spænder bredere. Opgaver, man nu kan byde ind på, fordi sammenhængskraften i organisationen er blevet styrket. Desuden mindskes risikoen for fejl, idet alle i et byggeprojektet kan arbejde i de samme digitale procesmodeller samtidig.