Med stadig stigende bæredygtigheds- og dokumentationskrav til byggebranchen, skal en virksomhed som STARK være i stand til både at yde kvalificeret rådgivning til kunderne og at kunne formidle deres ønsker retur til producenterne af byggematerialer.

Store dokumentationskrav stiller krav om fortsat digitalisering

Allerede i dag skal byggebranchen leve op til en lang række dokumentationskrav, og de bliver ikke mindre i fremtiden. En af de helt store udfordringer er imidlertid, hvorledes genanvendte materialer og helt nye typer af materialer skal dokumenteres.

Ambitionerne for et mere bæredygtigt byggeri er høje, men i sidste ende afhænger det af, hvilke materialer, der anvendes på byggepladsen, hvorvidt de bliver opfyldt eller ej. I dag er STARK Group Europas største distributør af byggematerialer, og i STARK Danmark har man naturligvis en ambition om i videst mulige omfang at levere byggematerialer, som qua deres miljøvaredeklaration lever op til morgendagens bæredygtighedskrav.

”Med den position, vi har i markedet, skal vi være os bevidst, at vi er mere end blot en materialeleverandør. Vi har både et ansvar for og en forpligtelse til på bedst mulige måde at vejlede vores kunder. Det gælder uanset, om det er den lille håndværksmester eller den store entreprenør”, siger Kristian Fribo, der er bæredygtighedschef i STARK Danmark. Det er imidlertid en kommunikation, der kører begge veje, idet input og ønsker fra kunderne ligeledes formidles retur til leverandører og producenter.

Kristian Fribo, bæredygtighedschef i STARK DanmarkKommunikationen omkring bæredygtighed kører begge veje, og vi får løbende ønsker og forespørgsler fra kunderne, som vi bærer retur til vores leverandører. Det er næsten dagligt, jeg får forslag til nye materialer eller materialeforbedringer.
Kristian Fribo, bæredygtighedschef i STARK Danmark

Voksende krav til dokumentation

Som bekendt trådte skærpede krav til LCA-beregninger i byggebranchen i kraft den første januar 2023, og derfor er et af de områder, man har fokus på netop nu hos STARK Danmark, at så mange katalognumre som muligt forsynes med produktspecifikke miljøvaredeklaration. Bæredygtighedsmæssigt når vi nemlig ikke i mål gennem anvendelse af generiske data, der som oftest ikke vil give et retvisende billede.

”Kravene til dokumentation er vokset markant og vil fortsat gøre det i takt med, at kravene til det bæredygtige byggeri skærpes. Derfor indsamler vi data i stor stil, som vi prøver at gøre så let tilgængelige som muligt for vores kunder. I den sammenhæng er det også vigtigt, at vi bliver koblet på byggeprojekter så tidligt som muligt i forløbet. På den måde kan vi fra projektstart være med til at kvalitetssikre et byggeri”, siger Kristian Fribo videre.

Søren Peter Kristensen, Facade Specialist & Specialist Manager i RambøllDet handler ikke kun om, at vi som rådgiver kan dokumentere vores bæredygtighedsprocesser, men også om, at vi rent faktisk overholder lovgivningen. Derfor er standarder, blandt andet i form af EPD’er og produktspecifikke miljøvaredeklarationer vigtige.
Søren Peter Kristensen, Facade Specialist & Specialist Manager i Rambøll

Kunderne skal vejledes korrekt

Det er især vigtigt, hvis et byggeri skal bæredygtighedscertificeres, og Kristian Fribo føjer til, at man nogle gange desværre ser underleverandører til et byggeprojekt vælge materialer, der ikke opfylder kravene til en senere certificering. Derfor er det vigtigt, at man i videst mulige omfang hjælper kunderne med at få valgt de rette materialer. Blandt andet derfor er der omfattende hjælp at finde på STARK Danmarks hjemmeside.

”Her kan man blandt andet søge på materialer opdelt efter, hvilken certificeringsordning de er omfattet af, lige som det er muligt at finde EPD’er (Environment Product Declaration) på alle de materialetyper, hvor miljøvaredeklarationer er tilgængelige”, forklarer Kristian Fribo. I en tid, hvor man taler mere og mere om, at såvel genanvendte som helt nye materialer skal integreres i byggeriet, ser han dog en udfordring, man er nødt til at finde en løsning på.

STARK Danmark har tidligere lanceret konceptet Gentræ, der går ud på, at man indsamler såkaldt interrim-træ, altså træ, der anvendes til forskalling, stilladser, afstivning etc., men som ikke indgår i den færdige konstruktion. Samlet set drejer det sig årligt om 50.000 ton træ på de danske byggepladser, og en del af dette kommer igennem STARKS recirkulationssystem og får en tur mere på byggepladsen i stedet for at blive brændt.

Nye udfordringer for fremtiden

”På den ene side vokser dokumentationskravene konstant, og på den anden side kommer vi til at stå i en situation, hvor vi får svært ved at dokumentere genanvendte materialer, især hvad angår styrke og kvalitet. I forhold til nye og alternative materialer skal vi desuden finde ud af, hvorledes vi kan dokumentere deres bæredygtighed, lige som vi skal forholde os til, om leverancer kan skaleres op til det behov, der rent faktisk vil være i byggebranchen”, uddyber Kristian Fribo.

Han føjer til, at disse udfordringer ligeledes vil kræve udvikling af nye, digitale værktøjer, der kan understøtte disse processer, og han er ikke alene om at påpege denne branchemæssige udfordring. Den fornemmer man ligeledes hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, der både er en af STARK Danmarks store kunder og tæt samarbejdspartner i forbindelse med større byggeprojekter over hele landet.

Duncan Horswill, Design Director & Sustainability Lead i RambøllJeg tror, det er nødvendigt, at byggebranchen genopfinder sig selv, så vi virkelig får styr på de digitale værktøjer, vi skal anvende til datadeling. Både i samarbejdet med vores kunder og internt i branchen.
Duncan Horswill, Design Director & Sustainability Lead i Rambøll

Essentielt med tidlig involvering

”Vi følger også udviklingen, både når det gælder materialer, der genanvendes, og når det gælder udviklingen af nye materialer. Ganske som vi har et samarbejde med STARK Danmark på leverandørsiden, har vi også et tæt samarbejde med de arkitekter, der designer byggeprojekterne. Vi kommer således ofte på banen, hvis der er specielle ønsker til materialevalg, og kan hjælpe med at udarbejde risikoanalyser”, fortæller Søren Peter Kristensen, der er Facade Specialist & Specialist Manager i Rambøll.

Han påpeger ganske som Kristian Fribo vigtigheden af at blive koblet på byggeprojekterne så tidligt som muligt, og han understreger ligeledes vigtigheden af at have rådighed over de digitale værktøjer, der kan hjælpe til med at forenkle dokumentationsprocessen. Det er således et område, man investerer massivt i hos Rambøll. Blandt andet fordi det ikke kun handler om dokumentation, men også om, at man overholder gældende lovgivning, eksempelvis Bygningsreglementet.

Fortsat digitalisering er vigtig

Dokumentation og digitalisering er ligeledes et stort indsatsområde hos STARK Danmark, og ifølge Kristian Fribo er det vigtigt, at byggebranchen får en fælles platform, der kan håndtere udfordringerne. Ifølge Duncan Horswill, der er Design Director & Sustainability Lead i Rambøll, bliver det interessant at følge udviklingen over de kommende år i takt med, at fokus øges på såvel materialer som materialeteknologi.

”Som rådgivende ingeniørvirksomhed siger det sig selv, at vi er meget interesserede i at afsøge nye områder. Lige som træ bliver mere og mere almindeligt i byggeriet, også til bærende konstruktioner, ser jeg andre materialer komme på dagsordenen, f.eks. bambus. Men som med alle materialer er det nødvendigt at have fokus på tilgængelighed, egnethed samt pris. I sidste ende er det altså også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel”, siger Duncan Horswill.