”Der er stor efterspørgsel på vores kursus Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri. Interessen har især været stigende over de seneste år i takt med øget regulering og skærpede krav til bæredygtighed”, Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio

Bæredygtigt byggeri udfordrer kompetenceniveauet i byggebranchen

Skærpede krav til bæredygtigt byggeri har medført et stort behov for udvikling af kompetencerne på tværs af værdikæden i den danske byggebranche. Det mærkes hos Molio, der imødekommer den store efterspørgsel med deres nyoprettede Kompetencecenter for Bæredygtigt Byggeri.

Ansvaret for at overholde de krav og regler, der gælder for bæredygtigt byggeri, ligger ikke kun ét sted. Det ligger i hele byggeriets værdikæde. Det er tydeligt, at det er gået op for byggebranchen, for alene i 2021 og 2022 uddannede vi 250 certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeri, og interessen spænder vidt lige fra arkitekter over rådgivende ingeniører til bygningskonstruktører”. Det siger Bo Riisbjerg Thomsen, der er udviklingskonsulent i Molio med speciale i bæredygtighed i byggeriet.

Han føjer til, at der ligeledes er interesse for at vide mere om bæredygtigt byggeri i investeringssektoren, hvilket er ganske naturligt, da den nye EU-taksonomi betyder, at de finansielle institutioner skal kunne dokumentere cirkulære investeringer i alle led. Over tid får EU-taksonomien dermed indflydelse gennem hele byggeriets værdikæde og kommer til at række helt ud til leverandør- og producentleddet.

Helt nye krav til viden og samarbejde

”Derfor ser vi også stor interesse for kurset fra netop leverandører og producenter, så i løbet af 2023 har vi i alt uddannet ca. 450 rådgivere. Kravene til bæredygtighed i byggeriet øger behovet for ny viden og kompetencer. Der er en lang række discipliner involveret, og de skal i spil allerede i idéfasen og fastholdes gennem hele projektet”, siger Bo Riisbjerg Thomsen videre.

Det fordrer samarbejde både på tværs af hele værdikæden og i hele projektforløbet. I takt med, at kravene til et byggeris CO2-aftryk skærpes over tid, betyder det endvidere, at forståelse for digitalisering, ny teknologi, nye typer af materialer og nye samarbejdsformer bliver stadig mere essentiel. Det er en udvikling, der i høj grad er datadrevet, da dokumentation er alfa og omega, hvis man som virksomhed skal kunne bevise, at man lever op til den lovmæssige regulering.

Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i MolioDer er stor efterspørgsel på vores kursus Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri. Interessen har især været stigende over de seneste år i takt med øget regulering og skærpede krav til bæredygtighed.
Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Molio

Stort behov for kompetenceudvikling

Foruden at tilbyde kurser, der uddanner og opkvalificerer byggeriets aktører, bidrager Molio til det arbejde, der er i gang i Bygherreforeningens Strateginetværk for Bæredygtigt Byggeri. Her er målet at afdække, hvilke kompetencer, der dels er, dels bliver behov for, med henblik på at følge og imødekomme de udfordringer, branchen går i møde, herunder løbende planlagte og nye stramninger i Bygningsreglementet og implementering af bæredygtighedskrav.

”Der er et meget aktuelt behov for, at flere får kompetencer til håndtering af LCA (Life Cycle Assesment). Jeg forventer dog også, at behovet for opkvalificering og uddannelse stiger eksponentielt i takt med implementering af bæredygtighedskrav, som bliver langt mere komplekse og tværdisciplinære, end LCA i sig selv er det. Ikke overraskende viser det, at alle led i værdikæden og alle discipliner har et stort stykke arbejde foran sig”, uddyber Bo Riisbjerg Thomsen.

Regulering har øget efterspørgslen

Udviklingen af kurser indenfor bæredygtigt byggeri i Molio Kurser er steget markant i takt med det øgede bæredygtighedsfokus i branchen. Efterspørgslen er størst på de regulerede områder, men som nævnt har der også været stor interesse for flagskibet Certificeret Rådgiver i Bæredygtigt Byggeri. Den uddannelse blev etableret tilbage i 2015, og er efter vedtagelsen af regeringens National Strategi for Bæredygtigt Byggeri blevet meget populær.

”Det er gået op for byggebranchens aktører, at både arbejdsområder og markeder hastigt flytter sig, og at man derfor er nødt til at tilpasse såvel ydelser som processer og produkter tilsvarende. Ellers er der en stor risiko for, at man som virksomhed vil miste momentum i konkurrencen”, slutter Bo Riisbjerg Thomsen.

Byggemarked opkvalificerer sine medarbejdere

Det er ikke altid lige nemt at afgøre, hvornår et byggeri er bæredygtigt, eller hvad de enkelte mærkningsordninger og bygningscertificeringer kræver, for at et materiale kan anvendes i et byggeri, der skal bæredygtighedscertificeres. Derfor har Molio i samarbejde med den landsdækkende byggemarkedskæde XL-BYG designet et internt uddannelsesprogram til virksomhedens ansatte, som sikrer, at deres viden og kompetencer er opdateret.

Indtil videre har 200 kunderådgivere og salgsmedarbejdere fra XL-BYG være gennem programmet, der tager afsæt i kurset Rådgiver i Bæredygtige Byggematerialer. Medarbejderne bliver på den måde rustet til at vejlede om, hvordan man bygger med materialer med et lavere klimaaftryk, hvordan lang holdbarhed og genanvendelse kan indtænkes fra starten i et byggeprojekt, og hvordan forskellige krav i certificeringsordninger kan opfyldes ved tilbudsgivning.

”Vi har tusindvis af varer, der er godkendt til at kunne indgå i det bæredygtige byggeri. Den viden skal vi have forankret i organisationen, så vi kan vejlede kunderne korrekt. Hvis et tilbud ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, kan det være afgørende for, om en entreprenør er i stand til at afgive tilbud på en opgave eller, om det måske bliver afvist. Derfor skal vi have tilstrækkelig viden om dokumentation og certificeringsordninger”, siger kvalitetschef, Hasse Krebs, fra XL-BYG.