Sponsoreret af VELUX

VELUX har 750.000 forskellige varianter i sit produktsortiment. Til alle hører et sæt specifikationsdata, og de skal nemmest muligt kunne integreres i det digitale workflow.

Åben vinduet mod en verden af data

Dagslys spiller en stadig større rolle for indeklimaet i det moderne byggeri, og som en af byggebranchens største aktører inden for udvikling samt produktion af vinduer er VELUX med helt fremme. Udfordringen er imidlertid at formidle sin viden og ekspertise videre til kunderne. Her spiller udveksling af data en afgørende rolle.

I gamle dage var et vindue blot en træramme med et eller flere stykker glas. Sådan er det ikke mere. I hvert fald ikke ifølge vinduesproducenten VELUX, der har ikke mindre end 750.000 forskellige produktvarianter i produktsortimentet, som kan kombineres på forskellige måder for at skabe den optimale løsning til individuelle projektspecifikke behov. Her sælger man nemlig ikke blot vinduer. Man sælger dagslys samt ventilation, og det er som bekendt en helt naturlig del af arkitektens arbejdsunivers.

Hvor skal vinduerne sidde, hvor mange skal der være, hvor store skal de være, og hvilke karakteristika skal de have? Det er spørgsmål, arkitekten skal tage stilling til lige fra den første streg slås på papiret. Eller rettere sagt lige fra den første streg tegnes ved hjælp af computeren. I en tid hvor stadig flere processer i et byggeri digitaliseres, er det derfor vigtigt, at arkitektens valg implementeres lige fra projektets start.

Skal lytte til branchen

Til alle 750.000 produktvarianter hører et sæt PIM-specifikationsdata (Product Information Management), og de skal nemmest muligt kunne integreres i de 3D-objekter, som BIM-modellen (Building Information Modelling) arbejder med. Det kræver en informativ samt en ensartet datastruktur, og hvordan denne proces håndteres optimalt, arbejder man dagligt med hos VELUX – ud over at man selvfølgelig også producerer vinduer.

Som producent har vi en forpligtelse til at lytte til branchen, så vi er løbende i dialog med såvel arkitekter som ingeniører.
Thorbjørn Færing Asmussen, indeklimaspecialist i VELUX

Han lægger imidlertid ikke skjul på, at det at gøre data så tilgængelige som muligt samt så nemme som muligt at arbejde med faktisk er blevet et konkurrenceparameter i byggebranchen.

VELUX har været frontløber

”Derfor har vi hos VELUX udviklet en produktkonfigurator, der ikke blot letter processen, men også kan fungere som inspirator for såvel arkitekt som bygherre”, føjer Martin Let Hansen til. Han er manager i BIM-afdelingen, hvor VELUX siden 2007 aktivt har arbejdet med at gøre dataindsigt til et redskab, der kan skabe værdi gennem byggeprocessen helt frem til det stadie, hvor byggeriet står færdigt.

”I VELUX arbejder vi løbende med at udvikle vores produkter under hensyntagen til krav om såvel bæredygtighed som indeklima, og derfor er det vigtigt, at vores kunder rent faktisk ved, hvad vi kan tilbyde”, siger Martin Let Hansen videre. Han understreger samtidig vigtigheden af, at data ikke kun omfatter den egentlig produktinformation, men også information om vedligeholdelse.

Data skal kunne flyde frit

Data skal kunne flyde frit gennem hele byggeriets værdikæde, hvis begrebet Construction Technology for alvor skal give mening. Fokus er nemlig ikke længere blot på selve opførelsesfasen, men også på såvel drift og vedligeholdelse som den renovering, der uundgåeligt kommer på sigt. Hele et byggeris livscyklus og ikke mindst voksende krav om cirkulær økonomi skal derfor ligeledes tages i ed.

Martin Let Hansen mener, at hele Facility Magement delen af et byggeri ligeledes vil være med til at drive digitaliseringsprocessen i byggebranchen. Samtidig er han ikke et sekund i tvivl om, at både VELUX og andre producenter kan og skal være med til at bakke op om denne proces – meget gerne i samarbejde med partnere som ConTech Lab, Molio, Byggeriets Videnscenter og BuildingSMART Danmark.

Kig også mod udlandet

”Det er vigtigt på tværs af byggebranchen at få skabt ensartede standarder for udveksling af data, men det kræver samarbejde”, understreger Martin Let Hansen, idet han ligeledes påpeger vigtigheden af at kunne håndtere såvel nationale som internationale standarder. Dette af hensyn til eksportpotentialet for både materialeproducenter, rådgivere og entreprenører.

”Netop det internationale udsyn er essentielt i vores arbejde. Jeg kan f.eks. nævne, at VELUX har udviklet såvel en dagslys- som en indeklimasimulator, der anvendes i byggeprojekter verden over. Det er vigtigt, at den slags værktøjer både er brugervenlige og smidigt kan glide ind i workflowet”, slutter Thorbjørn Færing Asmussen. Hans budskab er klart – simuleringer skaber bedre kvalitetsbyggeri.

Tags: , , , , ,

Data skal filtreres efter brugernes behov

”Et forsøg er bedre end 1.000 ekspertantagelser”. Disse ord blev i sin tid sagt af stifteren af VELUX, Villum Kann Rasmussen, og han fik måske mere ret, end han nogensinde kunne forudse. Der findes nemlig ikke nogen facitliste for, hvorledes data skal præsenteres for samarbejdsparterne i byggeprocessen, så derfor er det en kontinuerlig øvelse at blive stadig bedre på det område, der hedder dataudveksling.

Hos VELUX er man overbevist om, at simuleringer betyder bedre byggeri, både når det gælder design, indeklima og energiforbrug. Til det arbejde er der i høj grad brug for data, men samtidig er der stor forskel på, hvem der har brug for se hvilke datasæt hvornår. Med henblik på så at sige at undgå informationsoverflod gælder det om at skabe scenarier, hvor det er muligt at filtrere informationen ud fra brugernes aktuelle behov.

Eksterne branchepartnere er sund fornuft

VELUX har en række eksterne samarbejdspartnere. En af dem er 3dbyggeri danmark, for selv om man har interne BIM-ressourcer, er der fornuft i at have en sparringpartner, som kan rådgive om såvel branchetendenser som muligheder inden for digitalisering. Det er et erklæret mål for VELUX, at virksomhedens brand, produkternes kvalitet og det digitale materiales kvalitet skal understøtte hinanden. Derfor samarbejder 3dbyggeri danmark og VELUX løbende om at optimere og ajourføre det digitale produktmateriale i takt med såvel produktudvikling som respons fra branchen.