Byggebranchens digitale paradigmeskift fortsætter i 2022

Byggebranchen er midt i en digitaliseringsproces, og udviklingen vil også i 2022 skride hastigt fremad – nogle områder dog hurtigere end andre. Eksempelvis er åbne standarder og Open Source for alvor slået igennem, mens vi stadig kan se frem til øget anvendelse af Artificial Intelligence og Machine Learning.

Der er vel næppe nogen, som vil benægte at byggebranchen er en branche, hvor man har været afhængig af at kunne mødes fysisk på byggepladsen. I hvert fald indtil nu. For de seneste to år med Corona har i høj grad været med til at booste det digitale samarbejdsrum. Eksempelvis har møder via f.eks. Microsoft Teams virkelig taget fart, men det er blot starten på en stadig mere omfattende digitalisering af branchen, som fortsætter i 2022.

”Det er en tendens, vi har set over de senere år, men der er ikke nogen tvivl om, at Coronakrisen for alvor har været med til at skubbe byggebranchen ind i det digitale univers. Vi holder f.eks. ikke kun møder bag skærmen, vi deler ligeledes mere og mere information online i vores dagligdag”. Det fortæller Tore Hvidegaard, der er administrerende direktør i 3dbyggeri danmark.

Bygherrer og rådgivere fører an

Selv om branchen er gang med et paradigmeskift, erkender han dog, at det lange, seje træk først lige er sat i gang. Det hænger blandt andet sammen med, at det ikke er nok blot at kunne udfolde sin faglige kompetence med de digitale værktøjer. Det skal også ske på en måde således, at et byggeprojekt lever op til de såkaldte IKT-bekendtgørelser, som definerer de lovgivningsmæssige krav, der er fundamentet i den digitale byggeproces.

”Branchen er dog blevet langt mere digital på en række forskellige platforme, og fremadrettet forventer jeg mig ligeledes langt højere anvendelsesgrad, når det f.eks. gælder 3D-modeller”, siger Tore Hvidegaard videre. Han føjer til, at det især er på bygherre- samt rådgiversiden, han oplever en markant øget interesse for at implementere de digitale værktøjer.

Åbne standarder ér slået igennem

Det samme gælder interessen for Open Source og åbne standarder. Det er et område, som ifølge Tore Hvidegaard virkelig har rykket sig. Open Source og åbne standarder har man kendt i årevis inden for en række andre brancher, men blandt mange af byggebranchens leverandører har det indtil nu været en by i Rusland, og mantraet har været proprietære samt låste dataformater.

Det har virkelig ændret sig nu. Vi oplever en ny generation, der både tænker meget anderledes og har en helt anden tilgang til tingene. Eksempelvis møder jeg rundt omkring i mange danske virksomheder ildsjæle, der brænder for at skabe communities for ligesindede”
fortæller Tore Hvidegaard. Han føjer til at selv tidligere skrinlagte projekter i vid udstrækning hives ud af mølposen og genoplives.

Data skal flyde helt frit i branchen

Nu er der måske nogen, der vil spørge, hvorfor det er så vigtigt med Open Source og åbne standarder. Det er det blandt andet, fordi det i bund og grund skal være så nemt som muligt at udveksle data. Det er ganske enkelt fundamentet for, at data kan flyde frit på tværs af hele byggebranchen, hvilket er nødvendigt, hvis den skal blive lige så datadreven som så mange andre brancher.

”Det er heldigvis en tendens, der efterhånden også smitter af på branchens store softwareleverandører, der ellers har været kendetegnet ved at være meget lukkede omkring sig selv”, siger Tore Hvidegaard videre. Selv om han er begejstret for den hastigt voksende interesse for højere grad af dataåbenhed i byggebranchen, er der dog også områder, hvor udviklingen efter hans opfattelse går knapt så stærkt.

Vi venter på den kunstige intelligens

”Hvis vi f.eks. kigger på sådan noget som brugen af Artificial Intelligence og Machine Learning, ja så mangler vi stadig for alvor at se den udløsende faktor. Vi har set forskellige eksperimenter og forsøg, men mangler det store gennembrud, for indtil videre har anvendelsen været ganske nichepræget”, fortæller Tore Hvidegaard, som undrer sig lidt, da der faktisk findes ganske kompetente udviklingsressourcer i Norden.

Også store aktører som Autodesk har forsøgt sig uden held, og det samme har Amazon samt Google, der på et tidspunkt forsøgte at markere deres indtræden med software til byggebranchen, men dog har droppet det igen. Der er dog næppe nogen tvivl om, at Artificial Intelligence og Machine Learning nok skal slå igennem på et tidspunkt. Det er formentlig en af de ting, vi kan glæde os til i 2022.