Nyeste løsninger inden for bæredygtig transport

Dette indhold er sponsoreret

Der er stor fokus på, at transporten af varer skal være mere bæredygtig i fremtiden, så transportbranchen også kan bidrage til den grønne omstilling. Varetransport står nemlig for en betragtelig del af CO2-udslippet, så det har absolut en betydning, at der findes innovative løsning her, så CO2-udslippet nedbringes. Derfor skal man som virksomhed også tilvælge en transportvirksomhed, som netop prioriterer at vælge bæredygtige og miljøvenlige løsninger i transporten af varer.

En sådan transportvirksomhed er H. Daugaard. Bæredygtig transport er helt centralt i deres tilgang til varetransport. Ved at gøre brug af den nyeste teknologi i branchen formår de at sikre en varetransport, som er skånsom over for miljøet, og som mindsker CO2-udslippet. H. Daugaard transporterer varer med både lastbil, tog og skib og sørger for at optimere bæredygtighed alle steder, så den er så miljøvenlig og bæredygtig som mulig.

Innovative løsninger

Men hvordan får man så sikret, at transporten er bæredygtig? Her har H. Daugaard valgt, at teknologi og innovation er vejen frem. Som et eksempel på en innovativ og teknologisk løsning kan Eco-driving nævnes. Eco-driving er integreret i alle lastbiler og gør det lettere for den enkelte chauffør at indrette kørslen, således at den bliver mere miljøvenlig. Eco-driving er et computersystem, som indsamler data om chaufførens kørsel, så han kan se, hvor kørslen kan optimeres, så den bliver mere bæredygtig. Dette system er både smart, intuitivt og effektivt.

Nyeste lastbiler på markedet

I gennemsnit er lastbilerne hos transportvirksomheder i Danmark 10,2 år gamle. Hos H. Daugaard er det blevet prioriteret at have så nye lastbiler som muligt, da en ny lastbil er væsentligt mere miljøvenlig, end en ældre lastbil er det. Derfor er vores lastbiler kun 2,5 år i gennemsnit. Det betyder, at man ved at vælge H. Daugaard til varetransport med lastbil også tilvælger nyere og dermed miljømæssigt mere bæredygtige lastbiler til gavn for naturen.

Miljøvenlige produkter

Når det kommer til dæk og presenninger, som ganske naturligt er helt centrale produkter for en transportvirksomhed, har H. Daugaard også valgt, at miljøvenlighed er højest på dagsordenen, når de skal vælges. Bl.a. er vores presenninger lavet af genbrugsmateriale, så miljøet bliver skånet. Dækkene er også produceret under så miljøvenlige forhold og med så miljøvenligt materiale som muligt.

Derfor er H. Daugaard et naturligt valg, når man skal vælge bæredygtig transport. Det er vigtigt, at virksomheder i fremtiden prioriterer dette, så også erhvervslivet tager ansvar for, at varetransport ikke har en unødigt stor negativ indflydelse på miljøet og CO2-udslippet.