Nem og hurtig oprettelse af ApS

Drømmer du om at starte egen virksomhed, så opret et ApS. Et ApS er en selskabsform med mange fordele. Her kan du læse mere om hvordan du opretter et ApS og om fordelene ved selskabsformen.

Legal Desk sørger for oprettelsen

Hos Legal Desk tilbyder vi at klare processerne for dig. Det eneste du skal gøre er at udfylde en formular online, betale og underskrive. Legal Desk vil herefter udarbejde al nødvendig dokumentation som stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog. Derudover sørger Legal Desk for, at virksomheden bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen, hvorefter du vil få dit CVR-nummer.

Ved oprettelse af ApS gennem Legal Desks service, så sparer du tid og ikke mindst penge. Vi er hurtigere og billigere end en traditionel advokat, men garanterer samme sikkerhed og gyldighed.

Startkapital på 40.000 kr.

For at oprette et ApS (anpartsselskab), så skal du som ejer minimum indskyde 40.000 kr. i startkapital. Dette i modsætning til et A/S (aktieselskab), hvor man vil skulle indskyde 400.000 kr. i startkapital for at oprette selskabet. Derfor er det væsentligt billigere at oprette et ApS fremfor et A/S.

Ved tilfælde af konkurs, så vil du kun miste startkapitalen, da der er tale om begrænset hæftelse. Her undgår du den usikkerhed, som er forbundet med personligt ejede virksomheder, hvor du hæfter personligt. Det betyder, at kreditorer vil kunne tage udlæg i din formue, såsom bil, hus osv.

Fordelene ved at vælge et ApS

Der er mange fordele ved at vælge et ApS som virksomhedsform

>Begrænset hæftelse
Du hæfter kun for de penge, som du investerer i selskabet og ikke din egen private formue. Denne form for beskyttelse gælder kun for ejere af kapitalselskaber, hvilket både anpartsselskaber og aktieselskaber kategoriseres som.

>Flere ejere
Det er nemt at overdrage dele af din virksomhed til nye investorer eller medejere, hvilket også medfører, at det er nemmere at sælge hele virksomheden. Dette er ikke muligt ved enkeltmandsvirksomheder. Ved et ApS er det også muligt at lave forskellige strukturer gennem holdingselskaber, som muliggør skattefrit udbytte og frasalg.

>Selvstændig juridisk enhed
Da der er begrænset hæftelse, så vil ApS’et anses som en selvstændig juridisk enhed. Det betyder, at man i kapitalselskaber kun skal betale selskabsskat i modsætning til personligt ejede virksomheder, såsom enkeltmandsvirksomheden.

>Kendt selskabsform
Da ApS’et er den mest anvendte selskabsform i Danmark, så har kunder, leverandører og samarbejdspartnere generelt større tillid til den. Dette medfører, at det typisk er nemmere at låne eller investere og dermed rejse kapital til virksomheden.